CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                           

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna aprilie  2007 

 

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

 

20 aprilie 2007 orele 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 aprilie 2007 orele 14.00

1. Proiect de hotărâre privind includerea în bugetul Consiliului Județean a sumei de 3000 lei provenită din sponsorizare

                                                            Răspunde: Bartha Iosif

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.

                                                            Răspunde: Valer Bățagă

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării, de către Consiliul Județean Mureș, a proiectului „Italia – România: resurse în rețea, acțiuni de formare pentru dezvoltarea administrației  locale”, împreună cu alte autorități ale administrației publice din România și Provincia Pisa din Italia                                                    

                                                            Răspunde: Valer Bățagă

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2006

                                                            Răspunde: Bartha Iosif

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și a criteriilor de organizare și desfășurare a concursului „Cea mai bine gospodărită localitate din județ”                                                                         

                                                        Răspund: Radu Mircea,  Călin Pop

 

3. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea unor burse de sprijin pentru studenți și masteranzi participanți la mobilități ERASMUS în universități din cadrul Uniunii Europene

                      Răspund: Vasile Grigore Boloș, Aurica  Moldovan, Bartha Iosif

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

24 aprilie 2007 orele 12.00

 

 

 

25 aprilie 2007 orele 12.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și a criteriilor de organizare și desfășurare a concursului „Cea mai bine gospodărită localitate din județ”                                                                         

                                                        Răspund: Radu Mircea, Călin Pop

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                           Răspunde: Călin Pop

                                                             

 

Călin Pop

 

Comisia de servicii publice

24 aprilie 2007 orele 13.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și a criteriilor de organizare și desfășurare a concursului „Cea mai bine gospodărită localitate din județ”                                                                         

                                                       Răspunde: Radu Mircea, Călin Pop

 

2. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea unor burse de sprijin pentru studenți și masteranzi participanți la mobilități ERASMUS în universități din cadrul Uniunii Europene

                       Răspund: Vasile Grigore Boloș, Aurica   Moldovan, Bartha Iosif

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.

                                                            Răspunde: Valer Bățagă

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării, de către Consiliul Județean Mureș, a proiectului „Italia – România: resurse în rețea, acțiuni de formare pentru dezvoltarea administrației  locale”, împreună cu alte autorități ale administrației publice din România și Provincia Pisa din Italia               

 

Ana  Milăr

4

Comisia social-culturală

24 aprilie 2007 orele 14.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și a criteriilor de organizare și desfășurare a concursului „Cea mai bine gospodărită localitate din județ”                                                                         

                                                         Răspund: Radu Mircea, Călin Pop

 

2. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea unor burse de sprijin pentru studenți și masteranzi participanți la mobilități ERASMUS în universități din cadrul Uniunii Europene și pentru

                       Răspund: Vasile Grigore Boloș, Aurica Moldovan, Bartha Iosif

 

Elena  Gâlea
 

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

12 aprilie 2007 orele 13.00

 

 

23 aprilie 2007 orele 12.00

Informare a Direcției de Dezvoltare Regională și Integrare Europeană privind programele de finanțare lansate în luna martie 2007

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și a criteriilor de organizare și desfășurare a concursului „Cea mai bine gospodărită localitate din județ”                                                                         

                                                  Răspund: Radu Mircea, Călin Pop

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.

                                                            Răspunde: Valer Bățagă

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării, de către Consiliul Județean Mureș, a proiectului „Italia – România: resurse în rețea, acțiuni de formare pentru dezvoltarea administrației  locale”, împreună cu alte autorități ale administrației publice din România și Provincia Pisa din Italia                                                    

                                                            Răspunde: Valer Bățagă

 

Adriana Farkas  

6

 

Comisia de agricultură

 

23 aprilie 2007 orele 13.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și a criteriilor de organizare și desfășurare a concursului „Cea mai bine gospodărită localitate din județ”                                                             

                                                         Răspund: Radu Mircea, Călin Pop

 

Cristina Moldovan

   

 

 

 

20 aprilie 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Delia Belean

Văzut: Director – Viorel Iosib