CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                           

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna martie  2007 

 

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

 

19 martie 2007 ora 12.00

Ședință comună cu Comisia de buget și administrarea patrimoniului a Consiliului Județean Harghita

 

27 martie 2007 ora 13.00

 

Proiecte comune pe probleme de infrastructură și turism

 

 

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș

                                               Răspunde: Ioana Tcaciuc

2. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                               Răspunde: Florin Dumbravă

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Consiliul Județean Mureș și Landul Sachsen din Germania

                                               Răspunde: Simona Cioban

 

4. Proiect de hotărâre privind acordul contractării finanțării și asigurarea contribuției proprii necesare elaborării „Studiului de fezabilitate pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă în zona de vest a județului Mureș, finanțat din PHARE 2005”                                                                                                                      Răspunde: Gergely Agnes

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile de apă-canal furnizate de SC   „ Servicii de Utilități Rurale Mureș” SA

                                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

                                                Răspunde: Gina Nemeș

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea  „Centrul de perfecționare pentru personalul din administrația publică

                                                  Răspunde: Marton Katalin                                                                                         

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

26 martie 2007

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 martie 2007 ora 12.00

  1. Proiect de hotărâre privind acordul contractării finanțării și asigurarea contribuției proprii necesare elaborării „Studiului de fezabilitate pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă în zona de vest a județului Mureș, finanțat din PHARE 2005”.

                                                  Răspunde: Gergely Agnes

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.9/2005 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spații din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Călărașilor, nr.26-28.        

                                                        Răspunde: Monica Dohotariu

 

  1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru un imobil ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Avram Iancu, nr.2.

                                                          Răspunde: Monica Dohotariu

         

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș.

                                                        Răspunde: Călin Pop

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru anii 2005-2008.

                                                       Răspunde: Ana Milăr

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării, în calitate de membru, a Județului Mureș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Târnava Mare

                                                       Răspunde: Lokodi Emoke

 

Călin Pop

 

Comisia de servicii publice

16 martie 2007 ora 13.00

 

23 martie 2007 ora 13.00

 

 

27 martie 2007 ora 13.00

Discutarea propunerilor de modificare a Programului de transport

 

 

Finalizarea discutării propunerilor de modificarea a Programului de transport

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                               Răspunde: Florin Dumbravă

 

2.      Proiect de hotărâre privind acordul contractării finanțării și asigurarea contribuției proprii necesare elaborării „Studiului de fezabilitate pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă în zona de vest a județului Mureș, finanțat din PHARE 2005”                                                                                             Răspunde: Gergely Agnes

 

3.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.9/2005 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spații din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Călărașilor, nr.26-28

                                               Răspunde: Monica Dohotariu

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile de apă-canal furnizate de SC „ Servicii de Utilități Rurale Mureș” SA

                                                          Răspunde: Monica Dohotariu

 

5.      Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret „Ariel” Tîrgu Mureș

                                               Răspunde: Monica Dohotariu

 

6.      Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru un imobil ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Avram Iancu, nr.2

                                               Răspunde: Monica Dohotariu

 

7.      Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

                                                Răspunde: Gina Nemeș

 

8.      Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru anii 2005-2008

                                                Răspunde: Ana Milăr

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării, în calitate de membru, a Județului Mureș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Târnava Mare

                                                Răspunde: Lokodi Emöke

 

Ana  Milăr

4

Comisia social-culturală

20 martie 2007

ora 14.00

 

27 martie 2007 ora 14.00

Raport de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, pe anul 2006

                                                    Răspunde: Fllorin Dumbravă

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                               Răspunde: Florin Dumbravă

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Consiliul Județean Mureș și Landul Sachsen din Germania

                                               Răspunde: Simona Cioban

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret „Ariel” Tîrgu Mureș

                                               Răspunde: Monica Dohotariu

 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

                                                Răspunde: Gina Nemeș

 

Elena  Gâlea
 

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

27 martie 2007

ora 9.00

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                               Răspunde: Florin Dumbravă

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Consiliul Județean Mureș și Landul Sachsen din Germania

                                               Răspunde: Simona Cioban

 

12.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.9/2005 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spații din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Călărașilor, nr.26-28

                                                            Răspunde: Monica Dohotariu

 

13.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret „Ariel” Tîrgu Mureș

                                                Răspunde: Monica Dohotariu

                                                

14.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru un imobil ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Avram Iancu, nr.2

                                               Răspunde: Monica Dohotariu

 

15.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

                                                Răspunde: Gina Nemeș

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării, în calitate de membru, a Județului Mureș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Târnava Mare

                                                Răspunde: Lokodi Emöke

 

Adriana Farkas 

6

 

Comisia de agricultură

 

26 martie 2007

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 martie 2007

 ora 13.00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș

                                               Răspunde: Ioana Tcaciuc

2. Raport de activitate pe anul 2006 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                               Răspunde: Florin Dumbravă

 

3. Proiect de hotărâre privind acordul contractării finanțării și asigurarea contribuției proprii necesare elaborării „Studiului de fezabilitate pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă în zona de vest a județului Mureș, finanțat din PHARE 2005”                                                                                                             Răspunde: Gergely Agnes

4. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru un imobil ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Avram Iancu, nr.2

                                               Răspunde: Monica Dohotariu

 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

                                                Răspunde: Gina Nemeș

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea  „Centrul de perfecționare pentru personalul din administrația public㔠                                                                                                                          Răspunde: Marton Katalin

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru anii 2005-2008

                                                  Răspunde: Ana Milăr

 

Prezentarea Ordinului nr.193/2007 privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitățile din sectorul vegetal și zootehnic                             

Cristina Moldovan

   

 

23 martie 2007

 

 

 

 

 

Întocmit: Delia Belean

Văzut: Director – Viorel Iosib