CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                           

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna februarie  2007 

 

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

 

16 febr.2007

ora 13 .00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 febr.2007

ora 14.00

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

                                                  Răspunde: Aurica Moldovan

2.      Proiect de hotărâre privind Planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Județene de Evidență a Persoanei Mureș pentru anul 2007

                                                  Răspunde: Elena Gâlea

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru anul 2007

                                                  Răspunde: Elena Gâlea

4.      Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale centrelor școlare de educație incluzivă

                                                  Răspunde: Elena Gâlea                                            

5.      Proiect de hotărâre privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș în anul 2006                                             

                                                  Răspunde: Alin Mărginean

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș”, pe anul 2007

                                                  Răspunde: Monica Dohotariu

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2007, pentru directorii agenților economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean

                                                  Răspunde: Monica Dohotariu

 

Ioana Tcaciuc

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

20 febr. 2007

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 febr.2007

ora 12.00

 

1. Proiect de hotărâre privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș în anul 2006                                     

                                                  Răspunde: Alin Mărginean

2. Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza HGR nr.687/1997 pe teritoriul fostei comune Ungheni, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a orașului Ungheni

                                                  Răspunde: Magyari Zoltan

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                  Răspunde: Călin Pop

4. Proiect de hotărâre privind asigurarea terenului pentru promovarea investiției Spital Regional de Urgență

                                                  Răspunde: Paul Cosma

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș”, pe anul 2007

                                                  Răspunde: Monica Dohotariu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunelor Pogăceaua, Sînpetru de Cîmpie, Șincai și Band 

                                                  Răspunde: Nicoleta Bochiș

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor naționale a unui tronson din drumul județean DJ 135 B intersecție DN 13 – Sîncraiu de Mureș, aflat în administrarea Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș (Calea Sighișoarei)

                                                                                    Răspunde: Nicoleta Bochiș

  4.  Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei tehnice de amenajarea    teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș.        

                                                          Răspunde: Călin Pop

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Reabilitarea grădiniței din Pănet

                                                  Răspunde: Buruș Adriana

 

Călin Pop

 

Comisia de servicii publice

20 febr.2007

ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

                                                  Răspunde: Aurica Moldovan

2. Proiect de hotărâre privind Planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Județene de Evidență a Persoanei Mureș pentru anul 2007

                                                  Răspunde: Elena Gâlea

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru anul 2007

                                                  Răspunde: Elena Gâlea

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale centrelor școlare de educație incluzivă

                                                  Răspunde: Elena Gâlea               

5. Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza HGR nr.687/1997 pe teritoriul fostei comune Ungheni, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a orașului Ungheni

                                                  Răspunde: Magyari Zoltan

6. Proiect de hotărâre privind asigurarea terenului pentru promovarea investiției Spital Regional de Urgență

                                                  Răspunde: Paul Cosma

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureș”, pe anul 2007

                                                  Răspunde: Monica Dohotariu

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2007, pentru directorii agenților economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean

                                                  Răspunde: Monica Dohotariu

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor naționale a unui tronson din drumul județean DJ 135 B intersecție DN 13 – Sîncraiu de Mureș, aflat în administrarea Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș (Calea Sighișoarei)

                                                  Răspunde: Nicoleta Bochiș

 

Ana  Milăr

4

Comisia social-culturală

20 febr.2007

ora 14.oo

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

                                                  Răspunde: Aurica Moldovan

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Ansamblului Artistic MUREȘUL

                                                  Răspunde: Elena Gâlea

 

3. Proiect de hotărâre privind Planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Județene de Evidență a Persoanei Mureș pentru anul 2007

                                                  Răspunde: Elena Gâlea

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru anul 2007

                                                  Răspunde: Elena Gâlea

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale centrelor școlare de educație incluzivă

                                                  Răspunde: Elena Gâlea

Elena  Gâlea
 

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

16 febr.2007

ora 12.oo

 

20 febr.2007

ora 12.00

Diverse

 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

                                                  Răspunde: Aurica Moldovan

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Ansamblului Artistic MUREȘUL

                                                  Răspunde: Elena Gâlea

3. Proiect de hotărâre privind Planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Județene de Evidență a Persoanei Mureș pentru anul 2007

                                                  Răspunde: Elena Gâlea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru anul 2007

                                                     Răspunde: Elena Gâlea

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale centrelor școlare de educație incluzivă

                                                  Răspunde: Elena Gâlea

6. Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza HGR nr.687/1997 pe teritoriul fostei comune Ungheni, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a orașului Ungheni

                                                  Răspunde: Magyari Zoltan

7. Proiect de hotărâre privind asigurarea terenului pentru promovarea investiției Spital Regional de Urgență

                                                  Răspunde: Paul Cosma

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunelor Pogăceaua, Sînpetru de Cîmpie, Șincai și Band 

                                                  Răspunde: Nicoleta Bochiș

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor naționale a unui tronson din drumul județean DJ 135 B intersecție DN 13 – Sîncraiu de Mureș, aflat în administrarea Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș (Calea Sighișoarei)

                                                  Răspunde: Nicoleta Bochiș

Adriana Farkas 

6

 

Comisia de agricultură

 

19 febr.2007

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2o febr.2007

ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

                                                  Răspunde: Aurica Moldovan

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale centrelor școlare de educație incluzivă

                                                  Răspunde: Elena Gâlea

3. Proiect de hotărâre privind asigurarea terenului pentru promovarea investiției Spital Regional de Urgență

                                         Răspunde: Paul Cosma

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor naționale a unui tronson din drumul județean DJ 135 B intersecție DN 13 – Sîncraiu de Mureș, aflat în administrarea Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș (Calea Sighișoarei)

                                                  Răspunde: Nicoleta Bochiș

                                                     

 

1. Prezentare Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verziu din zonele urbane

 

Cristina Moldovan

   

 

15 februarie 2007