CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

         Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                           

 

 GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna ianuarie 2007

 

Nr.

crt.

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

Comisia economico – financiară

Joi, 18 ianuarie

Ora 16.00

 

Vineri, 19 ianuarie

0ra 11.00

- Discuții pe marginea proiectului de buget pe anul 2007

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a sumelor de echilibrare a bugetelor locale

Răspunde: Bartha Iosif

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2007                                                                                                                                       Răspunde: Sorin Stan

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii convențiilor de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu organismele nonguvernamentale cu activitate în domeniul protecției copilului

Răspunde: Ioan Togănel

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și organizația CARITAS Alba Iulia – Filiala Tîrgu Mureș                  

                                                                 Răspunde: Florin Dumbravă, Adriana Farkas

5. Proiect de hotărâre privind trecerea centrelor pentru persoanele cu handicap în subordinea directă a Consiliului Județean Mureș, ca instituții de asistență socială cu personalitate juridică

Răspunde: Ioan Togănel

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene Mureș                                                                                        Răspunde: Elena Gâlea

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor

Răspunde: Elena Gâlea

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S. C. „ Servicii de Utilități Rurale Mureș” SA

Răspunde: Monica Dohotariu

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare cu Fundația „Buckner” în vederea înființării Centrului de Zi pentru copii provenind din familii aflate în dificultate   

                                                               Răspunde: Monica Dohotariu, Silvia Moldovan

10. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Gh. Marinescu  nr.50

                                                                     Răspunde: Monica Dohotariu

Tcaciuc Ioana

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

Vineri, 19 ianuarie

Ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marți, 23 ianuarie

Ora 12.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a sumelor de echilibrare a bugetelor locale

Răspunde: Bartha Iosif

2. Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, având  recepții finale aprobate, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a comunelor                  

Răspunde: Magyari Zoltan

3. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Gh. Marinescu  nr.50

Răspunde: Monica Dohotariu

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S. C. „ Servicii de Utilități Rurale Mureș” SA

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 

1. Proiect de  hotărâre privind includerea în domeniul public al județului a obiectivului de investiție PARC INDUSTRIAL MUREȘ

Răspunde: Călin Suciu

2. Proiect de hotărâre privind acordul contractării finanțării și asigurarea contribuției proprii necesare implementării proiectului „Campania de informare cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor în județul Mureș”, finanțat din Fondul de Mediu

Răspunde: Codruța Mureșan

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Răspunde: Călin Pop

 Pop Călin

3

Comisia de servicii publice

Luni, 22 ianuarie

Ora 13.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii convențiilor de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu organismele nonguvernamentale cu activitate în domeniul protecției copilului

                                                                    Răspunde: Ioan Togănel

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și organizația CARITAS Alba Iulia – Filiala Tîrgu Mureș            

                                                               Răspunde: Florin Dumbravă, Adriana Farkas

3. Proiect de hotărâre privind trecerea centrelor pentru persoanele cu handicap în subordinea directă a Consiliului Județean Mureș, ca instituții de asistență socială cu personalitate juridică

                                                                    Răspunde: Ioan Togănel

4. Proiect de hotărâre privind înființarea pe lângă Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Copilului a Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

                                                                    Răspunde: Aurica Moldovan    

5. Proiect de hotărâre pentru avizarea numirii directorilor la centrele școlare pentru educație incluzivă                                                                  Răspunde: Elena Gâlea

6. Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, având recepții finale aprobate, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a comunelor                

                                                                      Răspunde: Magyari Zoltan

7. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Gh. Marinescu  nr.50

                                                                 Răspunde: Monica Dohotariu

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S. C. „ Servicii de Utilități Rurale Mureș” SA

                                                                 Răspunde: Monica Dohotariu

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare cu Fundația „Buckner” în vederea înființării Centrului de Zi pentru copii provenind din familii aflate în dificultate   

                                                         Răspunde: Monica Dohotariu, Silvia Moldovan

10. Proiect de  hotărâre privind includerea în domeniul public al județului a obiectivului de investiție PARC INDUSTRIAL MUREȘ

                                                                Răspunde: Călin Suciu

11. Proiect de hotărâre privind acordul contractării finanțării și asigurarea contribuției proprii necesare implementării proiectului „Campania de informare cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor în județul Mureș”, finanțat din Fondul de Mediu

                                                               Răspunde: Codruța Mureșan

 

Milăr Ana

4

Comisia social-culturală

Marți, 16 ianuarie

Ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marți, 23 ianuarie

Ora 14.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.84 din27 iulie 2006

Răspunde: Gâlea Elena

2. Proiect de hotărâre pentru avizarea numirii directorilor la centrele școlare pentru educație incluzivă                                                            

Răspunde: Gâlea Elena

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor

Răspunde: Gâlea Elena

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2007                                                                                                                                       Răspunde: Sorin Stan

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii convențiilor de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu organismele nonguvernamentale cu activitate în domeniul protecției copilului

Răspunde: Ioan Togănel

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și organizația CARITAS Alba Iulia – Filiala Tîrgu Mureș                  

                                                                    Răspunde: Florin Dumbravă, Adriana Farkas

4. Proiect de hotărâre privind trecerea centrelor pentru persoanele cu handicap în subordinea directă a Consiliului Județean Mureș, ca instituții de asistență socială cu personalitate juridică

Răspunde: Ioan Togănel

5. Proiect de hotărâre privind înființarea pe lângă Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Copilului a Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

Răspunde: Aurica Moldovan          

Gâlea
Elena

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

Luni, 22 ianuarie 07 ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marți, 30 ianuarie

12.30

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii convențiilor de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu organismele nonguvernamentale cu activitate în domeniul protecției copilului

                                                               Răspunde: Ioan Togănel

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și organizația CARITAS Alba Iulia – Filiala Tîrgu Mureș                  

                                                   Răspunde: Florin Dumbravă, Adriana Farkas

3. Proiect de hotărâre privind trecerea centrelor pentru persoanele cu handicap în subordinea directă a Consiliului Județean Mureș, ca instituții de asistență socială cu personalitate juridică

                                                               Răspunde: Ioan Togănel

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene Mureș                                                                                               Răspunde: Elena Gâlea

5. Proiect de hotărâre pentru avizarea  numirii directorilor la centrele școlare pentru educație incluzivă                                                            

                                                                      Răspunde: Elena Gâlea

6. Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, având  recepții finale aprobate, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a comunelor                  

                                                               Răspunde: Magyari Zoltan

7. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Gh. Marinescu  nr.50

                                                               Răspunde: Monica Dohotariu

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S. C. „ Servicii de Utilități Rurale Mureș” SA

                                                               Răspunde: Monica Dohotariu

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare cu Fundația „Buckner” în vederea înființării Centrului de Zi pentru copii provenind din familii aflate în dificultate   

                                                   Răspunde: Monica Dohotariu, Silvia Moldovan

10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului a obiectivului de investiție PARC INDUSTRIAL MUREȘ

                                                               Răspunde: Călin Suciu

 

- Prezentarea Raportului de activitate al Comisiei juridică, ordine publică și integrare europeană pe anul 2006

- Informări și diverse

Adriana Farkas

6

 

Comisia de agricultură

 

Luni, 22 ianuarie

Ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marți, 23 ianuarie

Ora 13.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a sumelor de echilibrare a bugetelor locale

                                                               Răspunde: Bartha Iosif

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2007                                                                                                                           Răspunde: Sorin Stan

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și organizația CARITAS Alba Iulia – Filiala Tîrgu Mureș

                                                                Răspunde: Florin Dumbravă, Adriana Farkas

4. Proiect de hotărâre privind trecerea centrelor pentru persoanele cu handicap în subordinea directă a Consiliului Județean Mureș, ca instituții de asistență socială cu personalitate juridică

                                                                Răspunde: Ioan Togănel    

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor

                                                                Răspunde: Elena Gâlea

6. Proiect de  hotărâre privind includerea în domeniul public al județului a obiectivului de investiție PARC INDUSTRIAL MUREȘ

                                                          Răspunde: Călin Suciu

 

- Prezentarea Ordinului nr.791/2006 al Ministrului Agriculturii, privind definirea bunelor condiții agricole și de mediu în România

Cristina Moldovan

         

 

19 ianuarie 2007