CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                           

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna decembrie  2006  -

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

 

 

 

Tcaciuc Ioana

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

 

 

 Pop Călin

3

Comisia de servicii publice

8 dec.2006

ora 12.00

Discuții – probleme de transport

Milăr Ana

4

Comisia social-culturală

 

 

Gâlea
Elena

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

 

 

Adriana Farkas

6

 

Comisia de agricultură

 

 

 

Cristina Moldovan

   

 

      24  noiembrie 2006