CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                         

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna noiembrie 2006 -

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

 

 24 nov.2006
ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru cofinantare si a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul Phare Ro 2004-2006 CES, componenta Proiecte mari de infrastructura regionala "Reabilitarea si modernizarea" drumurilor judetene DJ 107 si DJ 107 D
Raspunde: Sorin Stan

2. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor invatamantului preuniversitar
Raspunde: Ioana Tcaciuc

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2006
Raspunde: Ioana Tcaciuc

4. Proiect de hotarare pentru avizarea Planului Local de Actiune pentru Mediu Mures pentru perioada 2007-2013, elaborat de Agentia pentru Protectia Mediului Mures
Raspunde: Pop Calin Alexandru

5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati ai investitiei "Reparatii si amenajari la fosta cladire a cinematografului UNIREA"
Raspunde: Carmen Patran

6. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Mures in Consiliul Etic al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tirgu Mures
Raspunde: Elena Galea

7. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean Mures nr.153 din 20 decembrie 2005 privind aprobarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2006
Raspunde: Elena Galea

8. Proiect de hotarare privind actualizarea taxelor si tarifelor aeroportuare reduse, in functie de frecventa de operare, la R.A. Aeroportul Transilvania Tirgu Mures
Raspunde: Monica Dohotariu

9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Separator de produse petroliere montat pe instalatia de canalizare pluviala de la R.A. Aeroportul Transilvania Tirgu Mures
Raspunde: Carmen Patran

10. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii conventiei de colaborare intre Consiliul Judetean Mures, prin Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures si Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii
Raspunde: Adriana Farkas

11. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri in vederea restituirii in natura a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001
Raspunde: Gina Nemes

12. Proiect de hotarare privind trecerea imobilului situat in Sighisoara, str. Ana Ipatescu nr.12, din domeniul public al judetului, in domeniul privat, in vederea restituirii acestuia fostului proprietar
Raspunde: Monica Dohotariu

Tcaciuc Ioana

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

24 nov. 2006

ora 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

1 Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor pentru cofinantare si a cheltuielilor neeligibile pentru Proiectul PHARE RO 2004 - 2006 CES, componenta Proiecte mari de infrastructura regionala "Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ 107 si DJ 107 D"
Raspunde: Sorin Stan

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism de pe langa Consiliul Judetean Mures
Raspunde: Csortan Ilona

3. Proiect de hotarare privind avizarea Planului Local de Actiune pentru Mediu Mures pentru perioada 2007-2013, elaborat de Agentia pentru Protectia Mediului Mures
Raspunde: Pop Calin Alexandru


4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati ai investitiei "Reparatii si amenajari la fosta cladire a cinematografului UNIREA"
Raspunde: Carmen Patran

5. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor nationale a drumului judetean DJ 151 D Ungheni-Acatari, km 0+000-15+441 aflat in administrarea Consiliului Judetean
Raspunde: Nicoleta Bochis

 Pop Călin

   

28 nov2006

ora 12.00

1. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor comunale a unui drum de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunei Viisoara
Raspunde: Nicoleta Bochis

2. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor comunale a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al comunei Mihesu de Campie
Raspunde: Nicoleta Bochis

3. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri in vederea restituirii in natura a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001
Raspunde: Gina Nemes

4. Proiect de hotarare privind trecerea imobilului situat in Sighisoara, str. Ana Ipatescu nr.12, din domeniul public al judetului, in domeniul privat, in vederea restituirii acestuia fostului proprietar
Raspunde: Monica Dohotariu

 

3

Comisia de servicii publice

27 nov.2006

ora 13.00

1. Proiect de hotarare pentru avizarea Planului Local de Actiune pentru Mediu Mures pentru perioada 2007-2013, elaborat de Agentia pentru Protectia Mediului Mures
Raspunde: Pop Calin Alexandru

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati ai investitiei "Reparatii si amenajari la fosta cladire a cinematografului UNIREA"
Raspunde: Carmen Patran

3. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Mures in Consiliul Etic al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tirgu Mures
Raspunde: Elena Galea


4. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean Mures nr.153 din 20 decembrie 2005 privind aprobarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2006
Raspunde: Elena Galea

5. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor nationale a drumului judetean DJ 151 D Ungheni-Acatari, km 0+000-15+441
Raspunde: Nicoleta Bochis

6. Proiect de hotarare privind actualizarea taxelor si tarifelor aeroportuare reduse, in functie de frecventa de operare, la R.A. Aeroportul Transilvania Tirgu Mures
Raspunde: Monica Dohotariu

7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Separator de produse petroliere montat pe instalatia de canalizare pluviala de la R.A. Aeroportul Transilvania Tirgu Mures
Raspunde: Carmen Patran

8. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii conventiei de colaborare intre Consiliul Judetean Mures, prin Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures si Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii
Raspunde: Adriana Farkas
9. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri in vederea restituirii in natura a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001
Raspunde: Gina Nemes

10. Proiect de hotarare privind trecerea imobilului situat in Sighisoara, str. Ana Ipatescu nr.12, din domeniul public al judetului, in domeniul privat, in vederea restituirii acestuia fostului proprietar
Raspunde: Monica Dohotariu

Milăr Ana

4

Comisia social-culturală

24 nov. 2006

ora 14.00

 

1. Proiect de hotarâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Mures in Consiliul Etic al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tirgu Mures
Raspunde: Elena Gâlea

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii conventiei de colaborare intre Consiliul Judetean Mures, prin Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures si Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii
Raspunde: Adriana Farkas

Gâlea
Elena

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

28 nov.2006

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotarâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Mures in Consiliul Etic al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tirgu Mures
Raspunde: Elena Gâlea

2. Proiect de hotarâre privind modificarea anexei nr.4 la Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr.153 din 20 decembrie 2005 privind aprobarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2006
Raspunde: Elena Gâlea

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii conventiei de colaborare intre Consiliul Judetean Mures, prin Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures si Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii
Raspunde: Adriana Farkas

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor nationale a drumului judetean DJ 151 D Ungheni-Acatari, km 0+000-15+441
Raspunde: Nicoleta Bochis

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor comunale a unui drum de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunei Viisoara
Raspunde: Nicoleta Bochis

6. Proiect de hotarâre privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor comunale a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al comunei Mihesu de Câmpie
Raspunde: Nicoleta Bochis

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor comunale a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al comunei Miercurea Nirajului si al comunei Livezeni
Raspunde: Nicoleta Bochis
8. Proiect de hotarâre privind aprobarea unor masuri in vederea restituirii in natura a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001
Raspunde: Gina Nemes

9. Proiect de hotarâre privind trecerea imobilului situat in Sighisoara, str. Ana Ipatescu nr.12, din domeniul public al judetului, in domeniul privat, in vederea restituirii acestuia fostului proprietar
Raspunde: Monica Dohotariu

Savu Mirela

6

 

Comisia de agricultură

 

28 nov.2006

 ora 14.00
29 nov.2006

 ora 14.00

1. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2006
Raspunde: Ioana Tcaciuc

2. Proiect de hotarâre privind avizarea Planului Local de Actiune pentru Mediu Mures pentru perioada 2007-2013, elaborat de Agentia pentru Protectia Mediului Mures
Raspunde: Pop Calin Alexandru

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor nationale a drumului judetean DJ 151 D Ungheni-Acatari, km 0+000-15+441 aflat in administrarea Consiliului Judetean
Raspunde: Nicoleta Bochis

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor comunale a unui drum de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunei Viisoara
Raspunde: Nicoleta Bochis

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea incadrarii in categoria drumurilor comunale a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al comunei Mihesu de Câmpie
Raspunde: Nicoleta Bochis

- Ecologizarea sisturilor contaminate
Prezinta: dl. Radu Mircea

 

Cristina Moldovan

 24 noiembrie 2006