CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                         

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna octombrie 2006  -

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

 

 5 oct. 2006

ora 14.00

 

19 oct.2006

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizarea solicitărilor privind alocarea de fonduri pentru investiții la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

 

1.       Proiect de hotărâre privind includerea sumei de 1.000.000 lei în bugetul Consiliului Județean pentru refacerea drumului județean DJ 151 B Ungheni - Căpâlna

                                                Răspunde:  Ioana Tcaciuc

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru închirierea autotractorului Mercedes Benz Actros cu semiremorcă

                                    Răspunde: Ioana Tcaciuc, Alin Mărginean, Sorin Bonta                                                                                     

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consililui Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională  Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata

                                               Răspunde: Adriana Farkas

4.       Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere a REȚELEI DE CALE FERATĂ ÎNGUSTĂ Tîrgu Mureș – Miheșu de Câmpie și Tîrgu Mureș – Sovata – Câmpul Cetății, din domeniul public al statului și din administrarea Societății de Administrare Active Feroviare „SAAF” în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș      

                                    Răspunde:  Csortan Ilona

5.       Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor lucrări suplimentare în cadrul proiectelor PHARE 2005 de restructurare  a centrelor rezidențiale pentru persoanele cu handicap

                                                Răspunde: Florin Dumbravă

6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș și consiliile locale Sighișoara, Reghin, Aluniș, Brâncovenești, Glodeni, Eremitu și Iclănzel în vederea înființării Serviciului public de asistență socială

                                            Răspunde: Ioan Togănel

 

7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliul Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregional㠄Târnava Mică Inferioar㠖 Coroisânmartin - Adămuș                            

                                     Răspunde: Mirela Savu

Tcaciuc Ioana

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

19 oct.2006

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

24 oct.206 ora 12.00

1. Proiect de hotărâre privind includerea sumei de 1.000.000 lei în bugetul Consiliului Județean pentru refacerea drumului județean DJ 151 B Ungheni - Căpâlna

                                                Răspunde:  Ioana Tcaciuc

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru închirierea autotractorului Mercedes Benz Actros cu semiremorcă

                                    Răspunde: Ioana Tcaciuc, Alin Mărginean, Sorin Bonta

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consililui Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională  Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata

                                                           Răspunde: Adriana Farkas

 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere a REȚELEI DE CALE FERATĂ ÎNGUSTĂ Tîrgu Mureș – Miheșu de Câmpie și Tîrgu Mureș – Sovata – Câmpul Cetății, din domeniul public al statului și din administrarea Societății de Administrare Active Feroviare „SAAF” în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș

                                                Răspunde:  Csortan Ilona

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării servituții de trecere pentru SC HERLITZ ROMANIA SRL, pe o suprafață de 50 mp,  prin modificarea amplasamentului porții de acces a Centrului Militar Tîrgu  Mureș

                                                            Răspunde:   Aurica Moldovan

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                                            Răspunde: Csortan Ilona

4- Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliul Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregional㠄Târnava Mică Inferioar㠖 Coroisânmartin - Adămuș           

                                                          Răspunde: Mirela Savu

 Pop Călin

3

Comisia de servicii publice

23 oct.2006

ora 13.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș                                                

                                    Răspunde:   Aurica Moldovan

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între  Consiliului Județean Mureș și Consiliile Județene Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu pentru realizarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”

                                    Răspunde: Adriana  Buruș

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consililui Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională  Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata

                                       Răspunde: Adriana Farkas

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere a REȚELEI DE CALE FERATĂ ÎNGUSTĂ Tîrgu Mureș – Miheșu de Câmpie și Tîrgu Mureș – Sovata – Câmpul Cetății, din domeniul public al statului și din administrarea Societății de Administrare Active Feroviare „SAAF” în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș

                                                Răspunde:  Csortan Ilona

 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor lucrări suplimentare în cadrul proiectelor PHARE 2005 de restructurare  a centrelor rezidențiale pentru persoanele cu handicap

                                    Răspunde: Florin Dumbravă

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș și Consiliile Locale Sighișoara, Reghin, Aluniș, Brâncovenești, Glodeni, Eremitu și Iclănzel în vederea înființării Serviciului public de asistență socială

                                    Răspunde: Ioan Togănel

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                    Răspunde:  Florin Dumbravă

9. Informare privind  organizarea și desfășurarea învățământului special în Județul Mureș

                                 Răspunde: Florin Dumbravă, Ioana Tcaciuc, Nicolae Neag

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliul Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregional㠄Târnava Mică Inferioar㠖 Coroisânmartin – Adămuș

                               Răspunde: Mirela Savu

Milăr Ana

4

Comisia social-culturală

17 oct.2006

ora 14.00

 

24 oct. 2006

ora 14.00

Analiza activității Centrului de Creație

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modifiării  Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean                                              

                                                            Răspunde:   Aurica Moldovan

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș și Consiliile Locale Sighișoara, Reghin, Aluniș, Brâncovenești, Glodeni, Eremitu și Iclănzel în vederea înființării Serviciului public de asistență socială

                                                            Răspunde: Ioan Togănel

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                                            Răspunde:  Florin Dumbravă

Gâlea
Elena

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

20 oct.2006

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 oct.2006

ora 12.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean                                              

                                                            Răspunde:   Aurica Moldovan

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între  Consiliului Județean Mureș și consiliile județene Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu pentru realizarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”

                                                            Răspunde: Adriana  Buruș

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consililui Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregiunală  Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata

                                                           Răspunde: Adriana Farkas

4.  Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere a REȚELEI DE CALE FERATĂ ÎNGUSTĂ Tîrgu Mureș – Miheșu de Câmpie și Tîrgu Mureș – Sovata – Câmpul Cetății, din domeniul public al statului și din administrarea Societății de Administrare Active Feroviare „SAAF” în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș

                                                            Răspunde:  Csortan Ilona

5. Proiect de hotărâre aprobarea acordării servituții de trecere pentru SC HERLITZ ROMANIA SRL, pe o suprafață de 50 mp,  prin modificarea amplasamentului porții de acces a Centrului Militar Tîrgu  Mureș

                                                            Răspunde: Csortan Ilona

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș și consiliile locale Sighișoara, Reghin, Aluniș, Brâncovenești, Glodeni, Eremitu și Iclănzel în vederea înființării Serviciului public de asistență socială

                                                            Răspunde: Ioan Togănel

7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

                                                            Răspunde:  Florin Dumbravă

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliul Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregional㠄Târnava Mică Inferioar㠖 Coroisânmartin – Adămuș

                                                   Răspunde: Mirela Savu           

Savu Mirela

6

 

Comisia de agricultură

 

21 oct.2006

 

24 oct.2006

ora 11.00

 

Organizarea și participarea la expoziția județeană de taurine Tîrgu Mureș

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modifiării  Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean                                              

                                                            Răspunde:   Aurica Moldovan

 

Cristina Moldovan

    19 octombrie 2006