CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

        Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                         

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna septembrie 2006 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia economico – financiară

Joi

21 sept. 2006

0ra 13.00

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006                                     

                                           Răspunde: Serviciul buget

2.Proiect de hotărâre privind Regulamentul pentru acordarea Diplomei de Onoare și a plachetei “PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS”

Răspunde: Savu Mirela, DJAP

3.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont

Răspunde: Gâlea Elena, SRUCP

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului PHARE 2004 – 2006 pentru realizarea „Centrului de tranzit pentru tineri care au părăsit sistemul de protecție a copilului”

Răspunde: DGASPC

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului PHARE 2004 – 2006 pentru „Crearea de centre de consiliere în 6 orașe ale județului”

Răspunde: DGASPC

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului PHARE 2004 – 2006 pentru „Extinderea rețelei județene de servicii de asistență socială la domiciliu, prin organizarea de servicii sociale comunitare în zone rurale”

Răspunde: DGASPC

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului PHARE 2004 – 2006 pentru „Reorganizarea serviciilor sociale specializate din județul Mureș”

Răspunde: DGASPC

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.51/23.06.2005 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2006      

Răspunde: Csortan Ilona – Arhitect șef

Tcaciuc Ioana

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

Joi

21 sept. 2006 Ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Marți

26 sept. 2006

Ora 12.00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006                            

                                                Răspunde: Serviciul buget

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune Mureș/Harghita și mandatarea domnului Alexandru Petru Frătean să semneze contractul în numele și pe seama Consiliilor locale Iernut, Luduș, Reghin, Sighișoara, Tîrnăveni, Cristuru Secuiesc

Răspunde: Suciu Călin, DDRIE

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului PHARE 2004 – 2006 pentru „Crearea de centre de consiliere în 6 orașe ale județului”

Răspunde: DGASPC

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Răspunde: Csortan Ilona – Arhitect șef

 Pop Călin

Alexandru

3

Comisia de servicii publice

Sâmbătă

23 sept. 2006

Ora 10.00

 

Luni

25 sept. 2006

Ora 13.00

- Schimb de experiență privind respectarea legalității în piețe, târguri, oboare

( Primăria Luduș)                                  

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare Mureș/Harghita și mandatarea domnului Alexandru Petru Frătean să semneze contractul în numele și pe seama Consiliilor locale Iernut, Luduș, Reghin, Sighișoara, Tîrnăveni, Cristuru Secuiesc

Răspunde: Suciu Călin, DDRIE

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Diplomei de Onoare și a plachetei “PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS”

Răspunde: Savu Mirela, DJAP

3.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în aplicarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Răspunde: Genica Nemeș, DJAP

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii serviciului nou creat, „Centrul de tranzit pentru tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului”, prin Programul PHARE 2004 – 2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

Răspunde: DGASPC

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii serviciului nou creat „Înființarea de 6 centre de consiliere a copilului și familiei”, prin Programul PHARE 2004 – 2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

Răspunde: DGASPC

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii proiectului „Extinderea rețelei județene de servicii de asistență socială la domiciliu, prin organizarea de servicii sociale comunitare în zone rurale”, prin Programul PHARE 2004 – 2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

Răspunde: DGASPC

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii serviciului nou creat, „Reorganizarea serviciilor sociale specializate din județul Mureș”, prin Programul PHARE 2004 – 2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

Răspunde: DGASPC

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a parteneriatului cu Consiliul local Luduș pentru realizarea Complexului de servicii sociale pentru persoane aflate în dificultate

Răspunde:

9.Raport de activitate al Serviciului Public Județean Salvamont, pentru perioada septembrie 2005 – august 2006

Răspunde: Begidzsán László - șef serviciu, Salvamont

10.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont

Răspunde:Elena Gâlea, SRUCP

Milăr Ana

4

Comisia social-culturală

Joi

21 sept. 2006

Ora 14.00

1.Proiect de hotărâre privind Regulamentul pentru acordarea Diplomei de Onoare și a plachetei “PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS”

Răspunde: Savu Mirela, DJAP

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în aplicarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Răspunde: Genica Nemeș, DJAP

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii serviciului nou creat, „Centrul de tranzit pentru tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului”, prin Programul PHARE 2004 – 2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

Răspunde: DGASPC

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii serviciului nou creat „Înființarea de 6 centre de consiliere a copilului și familiei”, prin Programul PHARE 2004 – 2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

Răspunde: DGASPC

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii proiectului „Extinderea rețelei județene de servicii de asistență socială la domiciliu, prin organizarea de servicii sociale comunitare în zone rurale”, prin Programul PHARE 2004 – 2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

Răspunde: DGASPC

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii serviciului nou creat, „Reorganizarea serviciilor sociale specializate din județul Mureș”, prin Programul PHARE 2004 – 2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

Răspunde: DGASPC

Popa Elena

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

Vineri

22 sept. 2006 Ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni

25 sept. 2006

Ora 14.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune Mureș/Harghita și mandatarea domnului Alexandru Petru Frătean să semneze contractul în numele și pe seama Consiliilor locale Iernut, Luduș, Reghin, Sighișoara, Tîrnăveni, Cristuru Secuiesc

Răspunde: Suciu Călin, DDRIE

2. Proiect de hotărâre privind Regulamentul pentru acordarea Diplomei de Onoare și a plachetei “PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS”

Răspunde: Savu Mirela, DJAP

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont

Răspunde: Gâlea Elena, SRUCP

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului PHARE 2004 – 2006 pentru realizarea „Centrului de tranzit pentru tineri care au părăsit sistemul de protecție a copilului”

Răspunde: DGASPC

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului PHARE 2004 – 2006 pentru „Crearea de centre de consiliere în 6 orașe ale județului”

Răspunde: DGASPC

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului PHARE 2004 – 2006 pentru „Extinderea rețelei județene de servicii de asistență socială la domiciliu, prin organizarea de servicii sociale comunitare în zone rurale”

Răspunde: DGASPC

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului PHARE 2004 – 2006 pentru „Reorganizarea serviciilor sociale specializate din județul Mureș”

Răspunde: DGASPC

 

1.Raport cu privire la deplasarea efectuată la Bruxelles de doamna Kardos Mihaela, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Mureș la Biroul de reprezentare al UNCJR de la Bruxelles

                                                    Prezintă: Kardos Mihaela

2.Informare a Direcției Dezvoltare Regională și Integrare Europeană, din cadrul Consiliului Județean Mureș, privind rezumatul programelor de finanțare lansate în lunile mai –iunie – iulie

3. Diverse

Farkas Adriana

6

 

Comisia de agricultură

 

Marți

19 sept. 2006

Ora 11.00

 

Marți

26 sept. 2006

Ora 11.00

1.Informare privind problemele dezbătute la seminarul „Ecologizarea sisturilor contaminate”, Brașov – august 2006

                                                    Prezintă: Radu Mircea

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului PHARE 2004 – 2006 pentru realizarea „Centrului de tranzit pentru tineri care au părăsit sistemul de protecție a copilului”

Răspunde: DGASPC

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului PHARE 2004 – 2006 pentru „Crearea de centre de consiliere în 6 orașe ale județului”

Răspunde: DGASPC

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului PHARE 2004 – 2006 pentru „Extinderea rețelei județene de servicii de asistență socială la domiciliu, prin organizarea de servicii sociale comunitare în zone rurale”

Răspunde: DGASPC

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului PHARE 2004 – 2006 pentru „Reorganizarea serviciilor sociale specializate din județul Mureș”

Răspunde: DGASPC

5.Informare privind procedura de acordare a cotelor de lapte și înscrierea în Registrul cotelor

                                                    Prezintă: Szabo Arpad

Cristina Moldovan

   

20 septembrie 2006

Întocmit: Monica Mihaela Pop

Văzut: Director - Viorel Iosib