CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                         

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna august 2006  -

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

 

24 august 2006 ora 11.00

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de dezvoltare a județului Mureș,  2007-2013

                                         Răspunde: Călin Suciu

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                         Răspunde:  Florin Dumbravă

3.      Proiect de hotărâre privind trecerea Pavilionului Central al Complexului pentru copii Sîncraiu de Mureș din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Sîncraiu de Mureș

                                         Răspunde: Ioan Togănel                        

4.      Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.73/27.VII.2006 privind actualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006

                                                Răspunde: Ioana Tcaciuc

5.      Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la administrarea de către Societatea Română de Televiziune a imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Parcul Sportivilor nr.2

                                      Răspunde: Monica Dohotariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.      Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaților Consiliului Județean  în Consiliile Consultative ale spitalelor de interes județean                                Răspunde: Monica Dohotariu

Tcaciuc Ioana

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

24 august 2006 ora 12.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de dezvoltare a            județului Mureș,  2007-2013

                                      Răspunde: Călin Suciu

2. Proiect de hotărâre privind trecerea Pavilionului Central al Complexului pentru copii Sîncraiu de Mureș din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Sîncraiu de Mureș

                                         Răspunde: Ioan Togănel

3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la administrarea de către Societatea Română de Televiziune a imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Parcul Sportivilor nr.2                      

                                    Răspunde: Monica Dohotariu

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de clasare în lista monumentelor istorice a liniei înguste de cale ferată din județul Mureș

                                         Răspunde: Csortan Ilona

 Pop Călin

3

Comisia de servicii publice

11 august 2006 ora 10.00

 

28 august 2006 ora 14.00

Primăria Sovata -  Pregătirea unui schimb de experiență piețe, târguri

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de dezvoltare a județului Mureș,  2007-2013

                                         Răspunde: Călin Suciu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                         Răspunde:  Florin Dumbravă

3. Proiect de hotărâre privind trecerea Pavilionului Central al Complexului pentru copii Sîncraiu de Mureș din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Sîncraiu de Mureș

                                         Răspunde: Ioan Togănel

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2007

                                         Răspunde:  Elena Gâlea

5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la administrarea de către Societatea Română de Televiziune a imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Parcul Sportivilor nr.2

                                      Răspunde: Monica Dohotariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaților Consiliului Județean  în Consiliile Consultative ale spitalelor de interes județean

                                      Răspunde: Monica Dohotariu

7.  Informare privind problemele sesizate de Sindicatul ACORD

                                         Răspunde: Ioan Togănel, secretar

 

Milăr Ana

4

Comisia social-culturală

22 august 2006 ora 14.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de dezvoltare a județului Mureș,  2007-2013

                                         Răspunde: Călin Suciu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                         Răspunde:  Florin Dumbravă

3. Proiect de hotărâre privind trecerea Pavilionului Central al Complexului pentru copii Sîncraiu de Mureș din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Sîncraiu de Mureș

                                         Răspunde: Ioan Togănel

     4. Proiect de hotărâre pentru  completarea anexei la Hotărârea Consiliului

    Județean Mureș nr.73/27.VII.2006 privind actualizarea la inflație a unor   taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006

 

                                                Răspunde: Ioana Tcaciuc

5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la administrarea de către Societatea Română de Televiziune a imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Parcul Sportivilor nr.2

                                      Răspunde: Monica Dohotariu

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de clasare în lista monumentelor istorice a liniei înguste de cale ferată din județul Mureș

                                        Răspunde: Csortan Ilona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaților Consiliului Județean  în Consiliile Consultative ale spitalelor de interes județean

                                      Răspunde: Monica Dohotariu

8. Informare privind problemele sesizate de Sindicatul ACORD

                                         Răspunde: Ioan Togănel, secretar

 

Gâlea
Elena

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

 

24 august 2006 ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de dezvoltare a județului Mureș,  2007-2013

                                         Răspunde: Călin Suciu

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                                         Răspunde:  Florin Dumbravă

 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea Pavilionului Central al Complexului pentru copii Sîncraiu de Mureș din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică a comunei Sîncraiu de Mureș

                                         Răspunde: Ioan Togănel

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2007

                                         Răspunde:  Elena Gâlea

                                 

5. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.73/27.VII.2006 privind actualizarea la inflație a unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006

                                                Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la administrarea de către Societatea Română de Televiziune a imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Parcul Sportivilor nr.2

                                      Răspunde: Monica Dohotariu

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de clasare în lista monumentelor istorice a liniei înguste de cale ferată din județul Mureș

                                         Răspunde: Csortan Ilona

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8.      Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaților Consiliului Județean  în Consiliile Consultative ale spitalelor de interes județean

                                      Răspunde: Monica Dohotariu

 

9.      Informare privind problemele sesizate de Sindicatul ACORD

                                         Răspunde: Ioan Togănel, secretar

 

Savu Mirela

6

 

Comisia de agricultură

 

4 august 2006 ora 10.00

 

5 august 2006

 

24 august 2006 ora 10.00

Prezentarea H.G. nr.852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte

                                              Prezintă: dl.Szabo Arpad

Participarea la expoziția de bovine de la Breaza

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de dezvoltare a județului Mureș,  2007-2013

                                       Răspunde: Călin Suciu

 

2.      Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la administrarea de către Societatea Română de Televiziune a imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Parcul Sportivilor nr.2

                                    Răspunde: Monica Dohotariu

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de clasare în lista monumentelor istorice a liniei înguste de cale ferată din județul Mureș

                                   Răspunde: Csortan Ilona

 

4.      Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaților Consiliului Județean  în Consiliile Consultative ale spitalelor de interes județean

                                      Răspunde: Monica Dohotariu

 

5.      Informare privind problemele sesizate de Sindicatul ACORD

                                      Răspunde: Ioan Togănel, secretar

 

Belean Adrian

   

 

 

 

22 august 2006

Întocmit: Delia Belean

Văzut: Director - Viorel Iosib