CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

       Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                         

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna iulie 2006  -

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

 

 

13 iulie 2006

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 iulie 2006

 ora 13.00

1. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2007

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea la inflație a unor tarife  la instituțiile de cultură pe anul 2006       

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copiilor instituționalizați și a celor cu deficiențe, pe anul 2006

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Încălzire centrală la clădirea din str. Mărăști nr.8, Tîrgu Mureș

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Centrului de Informare Europa din cadrul Consiliului Județean Mureș la Asociația Centrelor Europa din România

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006                                  

                     Răspunde: Tcaciuc Ioana – Serviciul buget

 

2.      Proiect de hotărâre privind modificării structurii organizatorice și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Florin Dumbravă, DGASPC Mureș

 

3.      Proiect de hotărâre privind instituirea Diplomei de Onoare și a Plachetei „Pro Maris”, ce se acordă anual de către Consiliul Județean Mureș

Răspunde: Mirela Savu, DJAP

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș ca membru fondator la constituirea Asociației „Mureșul 2005”

Răspunde: Lokodi Emöke și Farkas Adriana, DJAP

 

5.      Proiect de hotărâre privind modificării structurii organizatorice și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Florin Dumbravă, DGASPC Mureș

 

6.      Proiect de hotărâre privind instituirea Diplomei de Onoare și a Plachetei „Pro Maris”, ce se acordă anual de către Consiliul Județean Mureș

Răspunde: Mirela Savu, DJAP

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș ca membru fondator la constituirea Asociației „Mureșul 2005”

Răspunde: Lokodi Emöke și Farkas Adriana, DJAP

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor cu destinație medicală ce cad sub incidența OUG nr.110/2005

Răspunde: Monica Dohotariu, Compartimentul patrimoniu

 

9.       Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la restituirea, în baza OUG nr.83/1999, a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Poștei nr.2

Răspunde: Monica Dohotariu, Compartimentul patrimoniu

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparații și amenajări la fosta clădire a Cinematografului Unirea“

Răspunde: Nicoleta Bochiș, director DTDPJI

 

11.   Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Gâlea, șef serviciu SRUCP

 

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Biblioteca Județeană Mureș

Răspunde: Elena Gâlea, șef serviciu SRUCP

 

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Centrului de Informare Europa din cadrul Consiliului Județean Mureș la Asociația Centrelor Europa din România

Răspunde: Kocsis Robert, DDRIE

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții de parteneriat între Consiliul Județean Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

                                         Răspunde: Florin Dumbravă, DGASPC Mureș                                        

Tcaciuc Ioana

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

21 iulie 2006

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 iulie 2006, ora 12.00

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș                  Răspunde: Csortan Ilona – Arhitect șef

 

2.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor clădiri din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Koteles Samuel nr.33

                  Răspunde: Monica Dohotariu, Compartimentul patrimoniu

 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor cu destinație medicală ce cad sub incidența OUG nr.110/2005

                 Răspunde: Monica Dohotariu, Compartimentul patrimoniu

 

 

1. .  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la restituirea, în baza OUG nr.83/1999, a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Poștei nr.2

Răspunde: Monica Dohotariu, Compartimentul patrimoniu

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Încălzire centrală la clădirea din str. Mărăști nr.8, Tîrgu Mureș”

Răspunde: Nicoleta Bochiș, director DTDPJI

 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparații și amenajări la fosta clădire a Cinematografului Unirea“

Răspunde: Nicoleta Bochiș, director DTDPJI

 

 Pop Călin

3

Comisia de servicii publice

20 iulie 2006

ora 13.00

 

26 iulie 2006

 ora 12.00

Discutarea înființării traseului Tîrgu Mureș – Aeroport

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copiilor instituționalizați și a celor cu deficiențe, pe anul 2006

Răspunde: Tcaciuc Ioana – Serviciul buget

 

2. Proiect de hotărâre privind concesionarea serviciului social Centrul de zi „Perseverența”

Răspunde: Florin Dumbravă, DGASPC Mureș

 

3.  Proiect de hotărâre privind modificării structurii organizatorice și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Răspunde: Florin Dumbravă, DGASPC Mureș

 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș ca membru fondator la constituirea Asociației „Mureșul 2005”

Răspunde: Lokodi Emöke și Farkas Adriana, DJAP

 

5. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor clădiri din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Koteles Samuel nr.33

Răspunde: Monica Dohotariu, Compartimentul patrimoniu

 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor cu destinație medicală ce cad sub incidența OUG nr.110/2005

Răspunde: Monica Dohotariu, Compartimentul patrimoniu

 

7.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la restituirea, în baza OUG nr.83/1999, a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Poștei nr.2

Răspunde: Monica Dohotariu, Compartimentul patrimoniu

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș

Răspunde: Elena Gâlea, șef serviciu SRUCP

 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Centrului de Informare Europa din cadrul Consiliului Județean Mureș la Asociația Centrelor Europa din România

Răspunde: Kocsis Robert, DDRIE

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de Act adițional la Actul constitutiv al SC Compania Aquaserv SA și mandatarea reprezentantului AGA, domnul Virag Gyorgy Lajos, de a semna Actul adițional

Răspunde: Gergely Agnes, DDRIE

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții de parteneriat între Consiliul Județean Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

                                         Răspunde: Florin Dumbravă, DGASPC Mureș

 

Milăr Ana

4

Comisia social-culturală

11 iulie 2006

ora 14.00

 

18 iulie 2006

ora 14.00

 

DIVERSE

 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea la inflație a unor tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006

                                         Răspunde: Tcaciuc Ioana – Serviciul buget

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copiilor instituționalizați și a celor cu deficiențe, pe anul 2006

Răspunde: Tcaciuc Ioana – Serviciul buget

 

3. Proiect de hotărâre privind concesionarea serviciului social Centrul de zi „Perseverența”

                         Răspunde: Florin Dumbravă, DGASPC Mureș

 

4. Proiect de hotărâre privind modificării structurii organizatorice și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

                       Răspunde: Florin Dumbravă, DGASPC Mureș

 

5. Proiect de hotărâre privind instituirea Diplomei de Onoare și a Plachetei „Pro Maris”, ce se acordă anual de către Consiliul Județean Mureș

Răspunde: Mirela Savu, DJAP

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș ca membru fondator la constituirea Asociației „Mureșul 2005”

                                         

                     Răspunde: Lokodi Emöke și Farkas Adriana,  DJAP                                                           

 

7.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la restituirea,

    în baza OUG nr.83/1999, a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Poștei

     nr.2

                    Răspunde:Monica Dohotariu, Compartimentul patrimoniu

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și

     funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Biblioteca

     Județeană Mureș

                    Răspunde: Elena Gâlea, șef serviciu SRUCP

 

9. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații și stabilirea destinației acesteia(donație picturi familia David)

                 Răspunde: Monica Dohotariu, Compartimentul Patrimoniu

 

Gâlea
Elena

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

 

24 iulie 2006

 ora 12.00

 

 

1. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2007

                                         Răspunde: Tcaciuc Ioana – Serviciul buget

 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea la inflație a unor tarife la instituțiile de cultură pe anul 2006

                                         Răspunde: Tcaciuc Ioana – Serviciul buget

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copiilor instituționalizați și a celor cu deficiențe, pe anul 2006

Răspunde: Tcaciuc Ioana – Serviciul buget

4. Proiect de hotărâre privind concesionarea serviciului social Centrul de zi „Perseverența”

Răspunde: Florin Dumbravă, DGASPC Mureș

5. Proiect de hotărâre privind instituirea Diplomei de Onoare și a Plachetei „Pro Maris”, ce se acordă anual de către Consiliul Județean Mureș

Răspunde: Mirela Savu, DJAP

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș ca membru fondator la constituirea Asociației „Mureșul 2005”

Răspunde: Lokodi Emöke și Farkas Adriana, DJAP

 

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor clădiri din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Koteles Samuel nr.33

Răspunde:MonicaDohotariu, Compartimentul patrimoniu

 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor cu destinație medicală ce cad sub incidența OUG nr.110/2005

Răspunde:MonicaDohotariu, Compartimentul patrimoniu

 

9.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la restituirea, în baza OUG nr.83/1999, a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Poștei nr.2

Răspunde:MonicaDohotariu, Compartimentul patrimoniu

 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș

 

Răspunde: Elena Gâlea, șef serviciu SRUCP

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții de parteneriat între Consiliul Județean Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

                                         Răspunde: Florin Dumbravă, DGASPC Mureș

Farkas Adriana

6

 

Comisia de agricultură

 

 

21 iulie 2006

 ora 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 iulie 2006

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006                                

                     Răspunde: Tcaciuc Ioana – Serviciul buget

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuțiilor comunităților locale la finanțarea activității de protecție a copiilor instituționalizați și a celor cu deficiențe, pe anul 2006

                         Răspunde: Tcaciuc Ioana – Serviciul buget

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș ca membru fondator la constituirea Asociației „Mureșul 2005”

                        Răspunde: Lokodi Emöke și Farkas Adriana, DJAP

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor cu destinație medicală ce cad sub incidența OUG nr.110/2005

                       Răspunde: Monica Dohotariu, Compartimentul patrimoniu

 

 

 

Participarea la expoziția de bovine de la Band

 

Moldovan    Cristina

   

 

 

 

18 iulie 2006

Întocmit: Delia Belean

Văzut: Director - Viorel Iosib