CONSILIUL JUDEȚEAN

     Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                         

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna iunie 2006 

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

 

 

8 iunie  2006

ora 14.00

 

1.       Proiect de hotărâre privind privatizarea S.C. „DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ” S.A.           

2.       Proiect de hotărâre privind instituirea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară în perioada privatizării la S.C. „DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ” S.A.

                                                  

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Întreținere curentă, întreținere periodică și siguranța circulației pe DJ 151D Ungheni (DN 15) - Acățari (DN 13) – Tîmpa (DJ 135)

                                                  

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea clasării ca drum județean a drumului comunal DC 39 (DN 13) Corunca

                                                  

5.       Proiect de hotărâre privind propunerea de clasare ca drumuri comunale a unor drumuri de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunei Șăulia                                                                                                  

Tcaciuc Ioana

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

9 iunie 2006

ora 12.00

 

  1. Proiect de hotărâre privind privatizarea S.C. „DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ” S.A.                 
  2. Proiect de hotărâre privind instituirea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară în perioada privatizării la S.C. „DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ” S.A.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Întreținere curentă, întreținere periodică și siguranța circulației pe DJ 151D Ungheni (DN 15) - Acățari (DN 13) – Tîmpa (DJ 135)

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea clasării ca drum județean a drumului comunal DC 39 (DN 13) Corunca

 

  1. Proiect de hotărâre privind propunerea de clasare ca drumuri comunale a unor drumuri de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunei Șăulia                                                                                                        
  2. Informare privind stadiul realizării Contractului de parteneriat public-privat „Depozitul ecologic Zonal Mureș”                            

 

 Pop Călin

3

Comisia de servicii publice

 

 

Milăr Ana

4

Comisia social-culturală

 

 

Gâlea
Elena

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

9 iunie 2006

ora 14.00

 

 

          1.         Proiect de hotărâre privind privatizarea S.C. „DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ” S.A.           

          2.         Proiect de hotărâre privind instituirea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară în perioada privatizării la S.C. „DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ” S.A.

 

          3.         Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Întreținere curentă, întreținere periodică și siguranța circulației pe DJ 151D Ungheni (DN 15) - Acățari (DN 13) – Tîmpa (DJ 135)

 

          4.         Proiect de hotărâre privind aprobarea clasării ca drum județean a drumului comunal DC 39 (DN 13) Corunca

 

          5.         Proiect de hotărâre privind propunerea de clasare ca drumuri comunale a unor drumuri de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunei Șăulia                                                                                            

          6.         Informare privind stadiul realizării Contractului de parteneriat public-privat „Depozitul ecologic Zonal Mureș”                                  

 

Farkas Adriana

6

 

Comisia de agricultură

 

 

 

 

Moldovan    Cristina

 

9 iunie 2006

Întocmit: Delia Belean

Văzut: Director - Viorel Iosib