CONSILIUL JUDEȚEAN

     Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                         

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna mai 2006 

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

 

 

4 mai 2006

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 mai 2006

 ora 11.00

- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș pe anul 2005

- Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în vederea înființării „Centrului de Sprijin Social pentru Comunitățile de Romi”

- Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153/2005 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale

- Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită acordat Uniunii Județene a Sindicatului „Sanitas” Mureș, asupra imobilului „Casă de agrement” din Complexul de agrement și sport „Mureșul”, situat în Tîrgu Mureș, str. Plutelor nr.2

- Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Bd. 1848 nr.47, către Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul”

 

- Discuții cu privire la Groapa de gunoi

- Analiza adresei nr.6279/15.V.2006 emisă de RA Aeroport privind aniversarea a 70 de ani de la înființarea aeroportului, eveniment ce va avea loc în data de 21 iulie 2006

- Finanțări ale Uniunii Europene și posibilități de integrare ale României privite din punctul de vedere al Germaniei

- Diverse

Tcaciuc Ioana

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

5 mai 2006

ora 12.00

- Proiect de hotărâre privind trecerea Pavilionului Central al Complexului pentru Copii Sîncraiu de Mureș din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea  publică a comunei Sîncraiu de Mureș

- Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită acordat Uniunii Județene a Sindicatului „Sanitas” Mureș, asupra imobilului „Casă de agrement” din Complexul de agrement și sport „Mureșul”, situat în Tîrgu Mureș, str. Plutelor nr.2

- Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Bd. 1848 nr.47, către Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul”

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Locuință protejată și Centru de integrare prin terapie ocupațional㔠Căpușu de Cîmpie

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centrul de îngrijire și asistenț㔠Reghin

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centrul de integrare prin terapie ocupațional㔠Glodeni

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatric㔠 Călugăreni

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatric㔠 Brîncovenești

 Pop Călin

3

Comisia de servicii publice

9 mai 2006

ora 14.00

 

- Proiect de hotărâre privind trecerea Pavilionului Central al Complexului pentru Copii Sîncraiu de Mureș din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea  publică a comunei Sîncraiu de Mureș

- Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în vederea înființării „Centrului de Sprijin Social pentru Comunitățile de Romi”

- Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită acordat Uniunii Județene a Sindicatului „Sanitas” Mureș, asupra imobilului „Casă de agrement” din Complexul de agrement și sport „Mureșul”, situat în Tîrgu Mureș, str. Plutelor nr.2

- Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Bd. 1848 nr.47, către Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul”

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de Act adițional la Actul constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. și mandatarea reprezentatului AGA, dl. Virág György Lajos, de a semna Actul adițional

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Locuință Protejată și Centru de Integrare prin Terapie Ocupațional㔠Căpușu de Cîmpie

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centrul de Îngrijire și Asistenț㔠Reghin

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațional㔠Glodeni

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatric㔠 Călugăreni

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatric㔠Brîncovenești

- Proiect de hotărâre privind reevaluarea obiectelor de artă din patrimoniul  Consiliului Județean Mureș

- Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2006 și trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor spații cu destinația de cabinete medicale

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru realizarea proiectului „Intervenție rapid㠖 Împreună pentru apărarea comunității”

Milăr Ana

4

Comisia social-culturală

8 mai 2006

ora 14.00

-  Proiect de hotărâre privind trecerea Pavilionului Central al Complexului pentru Copii Sîncraiu de Mureș din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea  publică a comunei Sîncraiu de Mureș

- Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153/2005 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului județean antisărăcie și promovare a incluziunii sociale pentru perioada 2006 – 2008

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Locuință protejată și Centru de Integrare prin Terapie Ocupațional㔠Căpușu de Cîmpie

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centrul de Îngrijire și Asistenț㔠Reghin

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centrul de integrare prin terapie ocupațional㔠Glodeni

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatric㔠 Călugăreni

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatric㔠 Brîncovenești

Gâlea
Elena

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

8 mai 2006

ora 14.00

 

 

 -  Proiect de hotărâre privind trecerea Pavilionului Central al Complexului pentru Copii Sîncraiu de Mureș din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea  publică a comunei Sîncraiu de Mureș

- Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în vederea înființării „Centrului de Sprijin Social pentru Comunitățile de Romi”

- Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită acordat Uniunii Județene a Sindicatului „Sanitas” Mureș, asupra imobilului „Casă de agrement” din Complexul de agrement și sport „Mureșul”, situat în Tîrgu Mureș, str. Plutelor nr.2

- Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, Bd. 1848 nr.47, către Ansamblul Artistic Profesionist “Mureșul”

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de Act adițional la Actul constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. și mandatarea reprezentatului AGA, dl. Virag Gyorgy Lajos să semneze Actul adițional

Farkas Adriana

6

 

Comisia de agricultură

 

9 mai 2006

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

21 mai 2006

ora 9.00

- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

- Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153/2005 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale

- Informare privind respectarea prevederilor H.G.R. nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător

 

- Organizarea și participarea la expoziția de taurine de la Deda

Moldovan    Cristina

 

4 mai 2006

Întocmit: Delia Belean

Văzut: Director - Viorel Iosib