CONSILIUL JUDEȚEAN

     Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                         

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna martie 2006 

 

 

 

 

Nr.

Crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

 

 

23 martie 2006

ora 13.00

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru realizarea proiectului „Intervenție rapid㠖 împreună pentru apărarea comunității”

Răspunde:  Ioan Togănel

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei socio-economice de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare

Răspunde:  Csortan Ilona   

 

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor Construcțiilor și Turismului în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș și preluarea sub autoritatea acesteia, ca instituție publică de interes județean, a Aeroclubului teritorial „Elie Carafoli” Tîrgu Mureș

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de concesionare a unor spații din Policlinica nr.2 Tîrgu Mureș pentru cabinete medicale

Răspunde: Gina Nemeș

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de informare europeană a Consiliului Județean Mureș pe anul 2006

Răspunde: Kocsis Robert

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Tîrgu Mureș, pe anul 2006

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A.

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.84/2005 privind aprobarea protocolului de parteneriat pentru continuarea activității „Centrului Creștin Social-Medical de Zi Sighișoara”

                                                                       Răspunde: Aurica Moldovan

 

Tcaciuc Ioana

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

23 martie 2006

ora 12.00

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei socio-economice de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare

Răspunde: Csortan Ilona

 

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor Construcțiilor și Turismului în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș și preluarea sub autoritatea acesteia, ca instituție publică de interes județean, a Aeroclubului teritorial „Elie Carafoli” Tîrgu Mureș

Răspunde:  Ioana Tcaciuc 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de concesionare a unor spații din Policlinica nr.2 Tîrgu Mureș pentru cabinete medicale

Răspunde: Gina Nemeș

 

 1. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea în categorii funcționale a drumurilor

      din județul Mureș

                                                                    Răspunde: Mihaela Gorea

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea rețelei de canalizare Tîrgu Mureș – Corunca către S.C. Servicii de utilități Rurale Mureș S.A.

Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A.

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Informare privind modul de soluționarea a petițiilor adresate Consiliului Județean Mureș în anul 2005

Răspunde: Aurica Moldovan

 

 Pop Călin

3

Comisia de servicii publice

20 martie 2006

ora 13.00

 

 

24 martie 2006

ora 12.00

 

 

 

1.       Probleme legate de Programul de transport – participă  A.R.R. Tîrgu Mureș

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru realizarea proiectului „Intervenție rapid㠖 împreună pentru apărarea comunității”

Răspunde:  Ioan Togănel

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei socio-economice de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare

Răspunde:  Csortan Ilona   

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor Construcțiilor și Turismului în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș și preluarea sub autoritatea acesteia, ca instituție publică de interes județean, a Aeroclubului teritorial „Elie Carafoli” Tîrgu Mureș

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de concesionare a unor spații din Policlinica nr.2 Tîrgu Mureș pentru cabinete medicale

Răspunde: Gina Nemeș

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Tîrgu Mureș, pe anul 2006

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea rețelei de canalizare Tîrgu Mureș – Corunca către S.C. Servicii de utilități Rurale Mureș S.A.

Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A.

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiilor de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor  care inițiază proiecte și programe în domeniul social, respectiv de evaluare și selecționare a unităților de cult

Răspunde: Aurica Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.84/2005 privind aprobarea protocolului de parteneriat pentru continuarea activității „Centrului Creștin Social-Medical de Zi Sighișoara”

                                                                       Răspunde: Aurica Moldovan

Milăr Ana

4

Comisia social-culturală

21 martie 2006

ora 13.00

 

 

28 martie 2006

ora 14.00

 

Diverse

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiilor de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor  care inițiază proiecte și programe în domeniul social, respectiv de evaluare și selecționare a unităților de cult

Răspunde: Aurica Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.84/2005 privind aprobarea protocolului de parteneriat pentru continuarea activității „Centrului Creștin Social-Medical de Zi Sighișoara”

                                                                       Răspunde: Aurica Moldovan

 

 1. Raport  de activitate a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți

                                                                             Răspunde: Schmidt Lorand

 

 

 

Gâlea
Elena

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

17 martie 2006

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

27 martie 2006

ora 14.00

 

 

 

 1. Raport referitor la deplasarea la Conferința ARE privind egalitatea de șanse și oportunități egale de la Kiruna – Suedia

 

 1. Informare a Serviciului dezvoltare regională, integrare europeană și programe- prognoze din cadrul Consiliului Județean Mureș privind rezumatul programelor de finanțare lansate în februarie 2006

 

 1. Diverse

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru realizarea proiectului „Intervenție rapid㠖 împreună pentru apărarea comunității”

Răspunde:  Ioan Togănel

 

2.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei socio-economice de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare

Răspunde:  Csortan Ilona   

 

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor Construcțiilor și Turismului în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș și preluarea sub autoritatea acesteia, ca instituție publică de interes județean, a Aeroclubului teritorial „Elie Carafoli” Tîrgu Mureș

Răspunde: Ioana Tcaciuc

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de concesionare a unor spații din Policlinica nr.2 Tîrgu Mureș pentru cabinete medicale

Răspunde: Gina Nemeș

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de informare europeană a Consiliului Județean Mureș pe anul 2006

Răspunde: Kocsis Robert

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea rețelei de canalizare Tîrgu Mureș – Corunca către S.C. Servicii de utilități Rurale Mureș S.A.

Răspunde: Silvia Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A.

Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiilor de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor  care inițiază proiecte și programe în domeniul social, respectiv de evaluare și selecționare a unităților de cult

Răspunde: Aurica Moldovan

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.84/2005 privind aprobarea protocolului de parteneriat pentru continuarea activității „Centrului Creștin Social-Medical de Zi Sighișoara”

                                                                       Răspunde: Aurica Moldovan

 

 1. Informare privind modul de soluționarea a petițiilor adresate Consiliului Județean Mureș în anul 2005

Răspunde: Aurica Moldovan

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor spații de birou dintr-un imobil proprietatea publică a județului Mureș

                                                               Răspunde: Ioan Togănel

 

Lefter

Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

21 martie 2006

ora 10.00

 

27 martie 2006

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Programul FERMIERUL - dezbateri

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor Construcțiilor și Turismului în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș și preluarea sub autoritatea acesteia, ca instituție publică de interes județean, a Aeroclubului teritorial „Elie Carafoli” Tîrgu Mureș

                                                               Răspunde: Ioana Tcaciuc

                                     

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de concesionare a unor spații din Policlinica nr.2 Tîrgu Mureș pentru cabinete medicale

                                                                 Răspunde: Gina Nemeș

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de informare europeană a Consiliului Județean Mureș pe anul 2006

                                                                        Răspunde: Kocsis Robert

 

 1. Proiect de hotărâre privind reîncadrarea în categorii funcționale a drumurilor din județul Mureș

                                                                Răspunde: Mihaela Gorea

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A.

                                                                       Răspunde: Monica Dohotariu

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor iilor care inițiază proiecte și programe în domeniul social,respective de evaluare și selecționare a unităților de cult

                                                                 Răspunde: Aurica Moldovan

Moldovan    Cristina

 

 

 

 

21 martie  2006

întocmit: Delia Belean

Văzut: Director - Viorel Iosib