CONSILIUL JUDEȚEAN

     Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                         

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna februarie 2006 

 

 

 

 

Nr.

crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

 

9 febr.2006

ora 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 febr.2006

ora 16.00

 

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2006 și a propunerilor pentru anul 2007                                        

2.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006        

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife la Ansamblul Artistic Mureșul pe anul 2006                                                                                                

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de negociere pentru concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș                    

5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la RA Aeroportul Tîrgu Mureș, pe anul 2006                                   

6.       Proiect de hotărâre privind numirea unei noi comisii de cenzori la S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A.                                    

7.       Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș SA                                                     

8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2006, pentru directorii agenților economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean Mureș                           

9.       Proiect de hotărâre privind acceptul donației acordate Consiliului Județean Mureș de „Protezione Civile” din Bolzano – Alto Adige, Italia și stabilirea destinației acesteia                                     

10.   Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – județul Mureș, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș                                          

11.   Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș și preluarea, sub autoritatea acestuia, ca instituție publică de interes județean,  a Aeroclubului teritorial „Elie Carafoli „ Tîrgu Mureș                                     

12.   Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș                                     

13.   Proiect de hotărâre privind restructurarea Ansamblului Artistic MUREȘUL         

14.   Proiect de hotărâre privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș în anul 2005                                                            

15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Județul Mureș și  Județul Zala, Ungaria                                             

16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru încheiat cu Ministerul Integrării Europene în vederea implementării proiectului PHARE RO 2003/005-551.05.03.04.02.05 „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județele Mureș și Harghita”              

17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv și Statutului Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș, a contribuției Consiliului Județean Mureș la patrimoniul inițial al asociației, precum și a cotizației anuale pentru sprijinirea activității acesteia   

18.   Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism, a Comisiei social-culturale și a Comisiei juridice, ordine publică și integrare europeană  de specialitate ale Consiliului Județean Mureș

19.   Proiect de hotărâre privind asocierea între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Brașov pentru realizarea în comun a studiului de fezabilitate pentru investiția „Sistem integrat de canalizare și stație de epurare ape uzate” în comunele Saschiz, județul Mureș, respectiv Bunești, județul Brașov

20.   Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului de închidere a Centrului de Plasament nr.5 Luduș, prin Programul de Interes Național PIN1/2006

 

 

1.             Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006        

                                   

Tcaciuc Ioana

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

9 febr.2006

ora 12.00

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de negociere pentru concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș

2.       Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. Aeroportul Tîrgu Mureș

3.       Proiect de hotărâre privind numirea unei noi comisii de cenzori la S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A.

4.       Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a unor imobile achiziționate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și transmiterea dreptului de administrare către această instituție

5.       Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de administrare transmis Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureș pentru spațiile situate în Tîrgu Mureș, str. wCălărașilor, nr.26-28, în vederea funcționării Serviciului de Evidență a Persoanelor

6.       Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – județul Mureș, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș                                          

7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Județul Mureș și  Județul Zala, Ungaria

8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru încheiat cu Ministerul Integrării Europene în vederea implementării proiectului PHARE RO 2003/005-551.05.03.04.02.05 „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județele Mureș și Harghita”

9.       Proiect de hotărâre privind predarea din proprietatea publică a județului, în proprietatea publică a comunelor, a unor sisteme de alimentare cu apă la sate, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, cu recepții finale aprobate

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv și Statutului Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș, a contribuției Consiliului Județean Mureș la patrimoniul inițial al asociației, precum și a cotizației anuale pentru sprijinirea activității acesteia                                       

11.   Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism, a Comisiei social-culturale și a Comisiei juridice, ordine publică și integrare europeană  de specialitate ale Consiliului Județean Mureș

12.   Proiect de hotărâre privind asocierea între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Județean Brașov pentru realizarea în comun a studiului de fezabilitate pentru investiția „Sistem integrat de canalizare și stație de epurare ape uzate” în comunele Saschiz, județul Mureș, respectiv Bunești, județul Brașov

Pojan Draga Camelia

3

Comisia de servicii publice

10 febr.2006

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 febr.2006

ora 16.00

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2006 și a propunerilor pentru anul 2007

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de negociere pentru concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș                    

3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la RA Aeroportul Tîrgu Mureș, pe anul 2006

4.       Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. Aeroportul Tîrgu Mureș

5.       Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2006, pentru directorii agenților economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

 

6.       Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a unor imobile achiziționate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și transmiterea dreptului de administrare către această instituție

7.       Proiect de hotărâre privind acceptul donației acordate Consiliului Județean Mureș de „Protezione Civile” din Bolzano – Alto Adige, Italia și stabilirea destinației acesteia

8.       Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș și preluarea, sub autoritatea acestuia, ca instituție publică de interes județean,  a Aeroclubului teritorial „Elie Carafoli „ Tîrgu Mureș

9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru încheiat cu Ministerul Integrării Europene în vederea implementării proiectului PHARE RO 2003/005-551.05.03.04.02.05 „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județele Mureș și Harghita”              

10.   Proiect de hotărâre privind predarea din proprietatea publică a județului, în proprietatea publică a comunelor, a unor sisteme de alimentare cu apă la sate, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, cu recepții finale aprobate

11.   Informare privind executarea hotărârilor judecătorești de concesionare a unor spații din Policlinica nr.2 pentru medicii din ambulatoriu        

 

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de administrare transmis Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureș pentru spațiile situate în Tîrgu Mureș, str.Călărașilor, nr.26-28, în vederea funcționării Serviciului de Evidență a Persoanelor                  

Milăr Ana

4

Comisia social-culturală

7 febr.2006

ora 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 febr.2006

ora 11.00

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2006 și a propunerilor pentru anul 2007

2.       Proiect de hotărâre privind desemnarea  unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Mureș

3.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de negociere pentru concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș

5.       Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș                                     

6.       Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei  la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2005 și a anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.160/2005 de aprobare a programelor de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor

7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Mureș și Agenția Națională Antidrog                        

8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv și Statutului Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș, a contribuției Consiliului Județean Mureș la patrimoniul inițial al asociației, precum și a cotizației anuale pentru sprijinirea activității acesteia                                       

9.       Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism, a Comisiei social-culturale și a Comisiei juridice, ordine publică și integrare europeană  de specialitate ale Consiliului Județean Mureș

10.   Informare privind situația parteneriatelor încheiate între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și organizații nonguvernamentale

 

 

 

1.       Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului de închidere a Centrului de Plasament nr.5 Luduș, prin Programul de Interes Național PIN1/2006

 

           

           

Gâlea
Elena

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

14 febr.2006

ora 13.00

                                                          

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de negociere pentru concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș                    

2.       Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la RA Aeroportul Tîrgu Mureș                                   

3.       Proiect de hotărâre privind numirea unei noi comisii de cenzori la S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A.                                    

4.       Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș SA                                                                                         

5.       Proiect de hotărâre privind numirea unei persoane care va ține registrul datoriilor publice locale și registrul garanțiilor și a înlocuitorului acestuia          

6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2006, pentru directorii agenților economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean Mureș                                                                           

7.       Proiect de hotărâre privind acceptul donației acordate Consiliului Județean Mureș de „Protezione Civile” din Bolzano – Alto Adige, Italia și stabilirea destinației acesteia                         

8.       Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – județul Mureș, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș                                                      

9.       Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș și preluarea, sub autoritatea acestuia, ca instituție publică de interes județean,  a Aeroclubului teritorial „Elie Carafoli „ Tîrgu Mureș

10.   Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș                                     

11.   Proiect de hotărâre privind restructurarea Ansamblului Artistic MUREȘUL         

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru încheiat cu Ministerul Integrării Europene în vederea implementării proiectului PHARE RO 2003/005-551.05.03.04.02.05 „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județele Mureș și Harghita”

13.   Proiect de hotărâre privind predarea din proprietatea publică a județului, în proprietatea publică a comunelor, a unor sisteme de alimentare cu apă la sate, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, cu recepții finale aprobate

14.   Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Mureș și Consiliul Județean Brașov pentru realizarea în comun a studiului de fezabilitate pentru investiția „Sistem integrat de canalizare și stație de epurare ape uzate” în comunele Saschiz, județul Mureș, respectiv, Bunești, județul Brașov

15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Mureș și Agenția Națională Antidrog 

16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv și Statutului Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș, a contribuției Consiliului Județean Mureș la patrimoniul inițial al asociației, precum și a cotizației anuale pentru sprijinirea activității acesteia

17.   Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism, a Comisiei social-culturale și a Comisiei juridice, ordine publică și integrare europeană  de specialitate ale Consiliului Județean Mureș

18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Județean Mureș și Agenția Națională Antidrog

                                                                                                       

Lefter

Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

13 febr.2006

ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 febr.2006

ora 13.00

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2006 și a propunerilor pentru anul 2007
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006                    
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de negociere pentru concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mureș
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație la R.A. Aeroportul Tîrgu Mureș
 5. Proiect de hotărâre privind numirea unei noi comisii de cenzori la S.C. Drumuri și Poduri Mureș S.A.
 6. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș SA
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea  unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Mureș
 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – județul Mureș, în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru încheiat cu Ministerul Integrării Europene în vederea implementării proiectului PHARE RO 2003/005-551.05.03.04.02.05 „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județele Mureș și Harghita”                               
 10. Proiect de hotărâre privind predarea din proprietatea publică a județului, în proprietatea publică a comunelor, a unor sisteme de alimentare cu apă la sate, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, cu recepții finale aprobate
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism, a Comisiei social-culturale și a Comisiei juridice, ordine publică și integrare europeană  de specialitate ale Consiliului Județean Mureș

 

 

 

1.       Prezentarea Programului „Fermierul” - Modalități de creditare pentru sprijinirea

      investițiilor în agricultură

Moldovan    Cristina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ianuarie 2006

întocmit: Delia Belean

Văzut: Director - Viorel Iosib