CONSILIUL JUDEȚEAN

     Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Compartimentul Cancelarie, Relații cu Consilierii,

                        Monitor Oficial                         

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna ianuarie 2006 

 

Nr.

crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

 

Comisia economico – financiară

 

11 ian.2006

ora

 

17 ian.2006

ora 13.00

    

      Analizarea modalității de finanțare a achiziționării

 

1.       Informare  privind deplasarea în Franța, în perioada 8-9 decembrie 2005  la conferința „Evaluarea impactului turismului”

2.       Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea proiectului „Intervenție rapid㠖 Împreună pentru apărarea comunității”

Tcaciuc Ioana

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

19.ian.2006

ora 12.00

1.       Raportul de activitate al Comisiei de urbanism pe anul 2005

 

2.       Prezentarea situației actuale a S.C. Drumuri și Poduri Mureș SA

Pojan Draga Camelia

3

Comisia de servicii publice

11 ian.2006

ora 12.00

 

27 ian.2005

ora 12.00

 Stabilirea programului pe trimestrul I. 2006

 

 

 

Modul de aplicare a Ordinului nr.1987/2005 privind transporturile rutiere

Milăr Ana

4

Comisia social-culturală

16 ian.2006

ora 12.00

 

24 ian.2006

ora 12.00

Informare privind situația parteneriatelor încheiate între DGASPC și organizații nonguvernamentale

 

 

Informare privind activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș

Gâlea
Elena

 5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

25 ian.2006

ora 14.00

Stabilirea programului de activitate pe anul 2006

Lefter

Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

20 ian.2006

ora 10.00

 

24 ian.2006

ora 12.00

Prezentarea Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului

 

 

 

   Gestionarea problemelor de protecție a mediului în județul Mureș

Moldovan    Cristina

 

 

întocmit: Delia Belean

Văzut: Director - Viorel Iosib