Din agenda Consiliului Județean Mureș

 

26 mai 2005

Elaborat de: Toth Andrea

 

 

Vizita doamnei președinte în germania

 

 În perioada 22-29 mai, Lokodi Edita Emőke împreună cu președinții consiliilor județene din Regiunea de Dezvoltare „7 CENTRU” participă la o vizită oficială în regiunea Brandenburg, Germania. Regiunea Brandenburg a încheiat un contract de colaborare cu Regiunea de Dezvoltare „7 CENTRU”. Vizita președinților de consiliu are drept scop întărirea acestei relații de colaborare.

 Zilele trecute, delegația a vizitat Instituția Primului Ministru și s-a întâlnit cu Jann Jakobson, primarul din Potsdam, cu care au purtat discuții despre probleme de amenajare a orașelor. Totodată, au vizitat centrul de formare pentru adulți din Potsdam și au discutat despre înființarea unei instituții  asemănătoare și în Regiunea de Dezvoltare „7 CENTRU”. „Acesta este un domeniu slab dezvoltat în România, iar înainte de aderarea la UE, este în interesul nostru să inițiem recalificarea societății adulte, deoarece după aderare, societatea română va trebui să facă față unor noi provocări. Peste puțin timp, mulți vor fi în situația în care, pentru a putea face față cerințelor pieței muncii, va trebui să aibă o calificare profesională competitivă. În prezent, formarea profesională din România nu corespunde acestor cerințe, prin urmare considerăm deosebit de importantă  colaborarea în acest domeniu”- a declarat dna Lokodi.