Din agenda Consiliului Județean Mureș

 

14 decembrie 2004

Elaborat de: Chetan Livia

 

 

Joi, 16 decembrie 2004, începând cu ora 10,00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș.

 

Ședința are următoarea ordine de zi:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2004

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean  și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ -teritoriale pentru anul 2005

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Tîrgu Mureș, pentru anul 2005

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare,  pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuință, tarife ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului  public sau privat al județului Mureș

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii nr.28/25 martie 2004 privind componența Comisiei Județene de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți

 

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei Județene pentru Protecția Copilului și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare pentru înființarea Casei de tip familial nr.8 din Cartierul Răsăritului, comuna Sîncraiu de Mureș

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare pentru participarea Consiliului Municipal Sighișoara la finanțarea finalizării proiectului „Complex de servicii comunitare destinat protecției copilului cu handicap sever”  Sighișoara

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Mureș cu Asociația  pentru  turism – ASTUR

 

 1. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția de director la Societatea Comercial㠄Drumuri și Poduri Mureș” S.A a domnului Ioan Oltean și numirea cu delegație în această funcție a domnului Diana Paul

 

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații din imobilul aparținând domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Mărăști nr.8

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului INTERVENȚIE RAPIDĂ – Împreună pentru apărarea comunității.

 

 

 

 

 

Cu ocazia sfintelor Sărbători de Crăciun, Consiliul Județean împreună cu Prefectura județului Mureș își așteaptă și în acest an colindătorii la Palatul Administrativ, în perioada 20-23 decembrie a.c. Pentru organizarea eficientă a primirii tuturor colindătorilor, cei interesați sunt rugați să se înscrie până la data de 17 decembrie, ora 14,00, la telefon 263211, int. 160, 258. Persoane de contact: Simona Cioban și Kocsis Robert.