Din agenda Consiliului Județean Mureș

 

11 noiembrie 2004

Elaborat de: Chetan Livia

 

 

Ieri, 10 noiembrie 2004, a avut loc la București Evenimentul Național al Proiectului Includ care a marcat încheierea etapei a 3-a a proiectului. La reuniune au fost prezenți reprezentanți politici și instituționali din țara noastră, Italia și Austria. Județul Mureș a fost reprezentat de doamna Președinte Lokodi Edita Emőke, doamna Reghina Fărcaș-director AJOFM, doamna Adela Ciulea-director Grupul Școlar Ioan Vlasiu, domnul Avram Tripon-director executiv al Centrului de formare a cadrelor didactice din cadrul Universității „Petru Maior”. De asemenea au fost prezenți reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău și Camerei de comerț Bacău. Italia a fost prezentă la reuniune prin reprezentanții regiunilor: Lombardia, Marche, Emiglia-Romagna, Abruzzo. Doamna Barbara Fuchs și domnul Fritz Ohler au fost delegații Austriei, landul Niederösterreich.

 

Cu această ocazie au fost încheiate Protocoale de Înțelegere între partenerii din Italia și reprezentanții instituțiilor și organizațiilor din sectoarele specifice corespunzătoare clusterului de prelucrare a lemnului și textilelor din țara noastră.

 

Unul din obiectivele proiectului este crearea unui Centru de servicii pentru întreprinderi, în Mureș și Lombardia. Președintele regiunii Lombardia, domnul Roberto Formigoni, s-a arătat foarte interesat de înființarea Centrului, ca un exemplu de bună practică în domeniu. În vederea funcționării unui asemenea Centru, va putea fi preluată experiența italiană și austriacă. Dânsul a subliniat de asemenea că nu este vorba de un proiect de clusterizare, ci de un proiect care utilizează instrumentul clusterelor pentru atingerea unor obiective.

 

În luările lor de cuvânt, participanții au evidențiat faptul că obiectivul proiectului a fost atins, atât în ceea ce privește proiectul în sine, cât și acordurile sau intențiile de acorduri pentru schimburile instituționale și identificarea oportunităților de implementare a clusterelor.

 

În discursul său, doamna Președinte a Consiliului Județean Mureș a subliniat c㠄în primă fază a proiectului în România au fost selectate două zone de concentrare industrial㠖 Bacău pentru industria textilă și Mureș pentru industria de prelucrare a lemnului și mobilă, iar în a doua fază au fost contactați partenerii instituționali potențiali, cu impact asupra dezvoltării economice locale și au fost selectate 19 firme reprezentative care au furnizat date despre mediul de afaceri din județul Mureș.

 

S-a semnat la Viena în 23 septembrie 2004 Scrisoarea de Intenție între Consiliul Județean Mureș și ECOPLUS, Agenția de Dezvoltare Regională a Landului Austria Inferioară, prin care s-au definit domeniile de cooperare stabilirea și dezvoltarea de relații de parteneriat între comunitățile din ambele zone, în sectorul prelucrării lemnului și mobilei. (…)

 

Astfel, avem ca rezultat al Proiectului INCLUD un studiu de fezabilitate prin care au fost evaluate punctele tari și slabe, oportunitățile și pericolele din sectorul prelucrării lemnului și a mobilei din județul Mureș și o bază de date disponibilă pe Internet cu informații despre mediul de afaceri, instituții financiare, administrația publică, suport în afaceri și firmele implicate în Proiect. Acesta este un punct de plecare pentru sectorul menționat pentru a putea exploata noi resurse și căuta noi oportunități de afaceri în țară și în străinătate. Sper, că firmele care vor face parte din cluster vor fi asistate și de un Centru de Servicii pentru Clustere, care se dorește a se înființa la Tîrgu Mureș.

 

La București s-a marcat cea de-a treia fază a proiectului, printr-o manifestare foarte importantă - Evenimentul Național de prezentare a rezultatelor Proiectului INCLUD. În cadrul acestui Eveniment județul Mureș a semnat Protocoale de Intenție cu cele patru regiuni partenere din Italia (Lombardia, Abruzzo, Marche și Emiglia-Romagna), sub egida cărora se va dezvolta cooperarea economică româno-italiană.

 

Pe această cale vreau să-mi exprim recunoștința față de partenerii noștri din Austria și Italia pentru șansa pe care ne-au oferit-o selectând județul nostru ca participant la acest Proiect. Cred că a constituit o ocazie excelentă de a ne îmbogăți cunoștințele și de a promova un nou parteneriat. Consider că dezvoltarea unui asemenea sector important va impulsiona dezvoltarea economiei întregului județ și va putea transforma județul Mureș într-un exemplu de urmat.”

 

Este de notat ideea că toate firmele italiene prezente la Eveniment și-au început activitatea prin finanțare publică 100% sau aproape 100% și treptat au ajuns ca doar 20-25% să fie procent de finanțare publică, restul reprezentând profit.

 

În protocoalele semnate cu regiunile menționate din Italia s-a menționat că proiectul intenționează în continuare:

-          să sprijine autoritățile locale în definirea unor programe menite să creeze un mediu economic favorabil dezvoltării IMM-urilor,

-          să creeze o rețea de cooperare transnațională între clusterele industriale, prin stabilirea de relații durabile, schimb de informații și transfer de know-how între regiunile participante,

-          să spijine procesul de internaționalizarea a IMM-urilor, intensificând cooperarea între instituțiile și firmele implicate în proiect.

S-au definit de asemenea domeniile de colaborare: prelucrarea lemnului și mobila.

Protocoalele au fost încheiate în scopul realizării următoarelor obiective:

-          intensificarea relațiilor dintre firme, organizații și instituții intermediare, cum ar fi asociațiile antreprenoriale și camerele de comerț, universități, centre de cercetare, agenții de dezvoltare și târguri din ambele zone,

-          întărirea relațiilor dintre instituțiile locale și structurile antreprenoriale relevante,

-          încurajarea activităților din domeniul cooperării economice și industriale,

-          promovarea de inițiative în domeniul formării manageriale, pregătirii profesionale și educației, școlilor de ucenici, cercetării-dezvoltării, tehnologiei informației,

-          cooperarea în scopul elaborării de propuneri de proiecte pentru a fi finanțate în cadrul programelor Uniunii Europene.

 

 

 

Programul Proiectului InCluD, 10 noiembrie 2004