Din agenda Consiliului Județean Mureș

 

28 septembrie 2004

Elaborat de: Kocsis Robert

 

 

Cooperare economică româno-germană

 

În perioada 22-23 septembrie 2004, o delegație de oameni de afaceri din județul Mureș, condusă de președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edit Emoke, a făcut o vizită de lucru în Austria, la invitația Agenției de dezvoltare regională a Landului Austria Inferioar㠖 Ecoplus.

Cu acest prilej, la data de 23 septembrie, la Sankt Polten, a fost semnată Scrisoarea de intenție încheiată între Consiliului Județean Mureș și instituția Ecoplus, ca urmare a inițiativelor promovate și a activităților desfășurate în cadrul proiectului INCLUD, finanțat de către UE, în contextul inițiativei comunitare INTERREG III B.

Proiectul transnațional Includ urmărește promovarea modelului districtelor industriale în țările est europene, prin identificarea regiunilor în care acesta poate fi implementat, în funcție de potențialul industrial și caracteristicile socio economie existente.

Documentul stabilește dezvoltarea realțiilor de parteneriat între instituțiile din județul Mureș și Austria Inferioară, cu accent pe industria de prelucrare a lemnului, în scopul realizării următoarelor obiective:

-          intensificarea relațiilor între firme, organizații și instituții intermediare (asociații antreprenoriale și Camere de Comerț, universități, centre de cercetare, etc)

-          întărirea relațiilor dintre instituții locale și structurile antreprenoriale relevante,

-          încurajarea activităților de cooperare în domeniul economic,

-          promovarea de inițiative în domeniul formării manageriale și perfecționării profesionale, precum și în cel al cercetării și tehnologiei informației,

-          cooperarea în vederea elaborării de proiecte finanțate de programele UE.

În următoarea perioadă, o delegație a Agenției de dezvoltare regională a Austriei Inferioare –Ecoplus, va face o vizită în județul Mureș în vederea identificării, împreună cu autoritățile locale, a posibilităților de concretizare a obiectivelor formulate în documentul semnat

 

 

 

În data de 30 septembrie, ora 10:00 va avea loc ședința Comisiei Consultative a județului Mureș, cu următoarea ordine de zi:

 

1.       Informare privind acordarea ajutoarelor sociale, în special a ajutoarelor pentru încălzire, conform Ordonanței nr. 55/29 iulie 2004    

                             

                                                 Prezintă: d-na Györfi Maria

 Director executiv,  Direcția pentru Dialog, Familie și Solidaritate Socială Mureș

 

2.       Informare privind modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la protecția consumatorilor în piețele agro-alimentare din localitățile județului Mureș

 

                                               Prezintă: d-na  Leah Emilia

                                                             Director executiv, Oficiul Județean pentru

                                                                Protecția Consumatorilor

 

          

3.       Informare privind măsurile inițiate pentru menținerea indemnității  județului Mureș față de bolile infecto-contagioase de mare difuzibilitate la animale și de la animale la om

 

Prezintă: d-l Rusu Ioan

             Director executiv, Direcția Sanitar-Veterinară                                                                          și pentru Siguranța Alimentelor Mureș

 

 

4.       Informare privind stadiul realizării Programului de investiții pe anul 2004

 

       Prezintă: d-l Frătean Petru Alexandru

                                                                   Vicepreședinte, Consiliul Județean Mureș

 

 

                      

5.       Informare cu privire la ședința Consiliului de Dezvoltare Regional㠄7 – Centru” din data de  14 septembrie 2004

 

       Prezintă: d-na Lokodi Edita Emöke

                                                                   Președinte, Consiliul Județean Mureș

 

 

 

                   

 

 

 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

 

al comisiilor de specialitate pe luna septembrie 2004

 

 

Nr.

crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia economico – financiară

21 septembrie 2004

ora 14,00

 

30 septembrie 2004, ora 14,00

·         Analiză privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2004

 

 

·         Avizarea proiectelor de hotărâre pentru ședința Consiliului Județean din 7 octombrie 2004

Tcaciuc Ioana

2

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

16 septembrie 2004

ora 13,00

 

23 septembrie 2004

ora 12,00

 

30 septembrie 2004

ora 12,00

 

·         Discutarea PUZ „Aeroport - Parc Industrial Mureș”

·         Turismul în județul Mureș

·         Analiză privind situația drumurilor din județ

·         Stabilirea Programului de activitate pe trimestrul IV 2004

·         Situația monumentelor istorice din județ

 

·         Avizarea proiectelor de hotărâre pentru ședința Consiliului Județean din 7 octombrie 2004

Pojan Draga Camelia

3

Comisia de servicii publice

14 septembrie 2004

ora 12,00

 

28 septembrie 2004

 ora 12,00

  • Analiza Programului de transport în județul Mureș
  • Stabilirea Programului de activitate pe trimestrul IV 2004

 

  • Avizarea proiectelor de hotărâre pentru ședința Consiliului Județean din 7 octombrie 2004

Milăr Ana

4

Comisia social-culturală

 14 septembrie  2004,

ora 15,00

 

23 septembrie 2004, ora 14,00

 

28 septembrie 2004,

ora 14,00

·         Scurtă prezentare a unor instituții de cultură de interes județean

·         Analiza unei corespondenței a Cultului Eroilor pentru rezolvarea unei solicitări a acestora

·         Analiza unor adrese repartizate de conducerea Consiliului Județean Mureș

 

·         Avizarea proiectelor de hotărâre pentru ședința Consiliului Judțean din 7 octombrie 2004

 
Gâlea Elena

5

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

 

9 septembrie 2004

ora 10,00

 

 

30 septembrie 20004

ora 10,00

·         Informare privind activitatea desfășurată de Corpul Gardienilor publici Mureș pe primele două trimestre ale anului 2004

                           Invitat: col. Ioan Stan, șeful Corpului Gardienilor Publici Mureș

·         Prezentarea Buletinului informativ nr.9/2004 al Centrului de Informare „Europa”         (Prezintă: Sorin Stan, consilier, Serviciul programe-prognoze)

·         Avizarea proiectelor de hotărâre pentru ședința Consiliului Județean din 7 octombrie 2004

Lefter Erika

6

 

Comisia de agricultură

 

21 septembrie 2004

ora 14,00

·         Înmatricularea și înregistrarea tractoarelor și utilajelor agricole, conform noului Cod rutier

·         Prezentarea ultimei hotărâri a Consiliului Județean privind exploatarea pășunilor (propuneri de modificare, reactualizare)

·         Stabilirea Programului de activitate pe trimestrul IV 2004

Moldovan    Cristina