Din agenda Consiliului Județean Mureș

 

8 septembrie 2004

Elaborat de: Kocsis Robert

 

 

Astăzi, 8 septembrie 2004, va avea loc la Consiliul Județean Mureș, ora 12:00 o întâlnire pentru dezbaterea problemelor privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale individuale din cadrul Policlinicii nr 2 din Târgu Mureș.

 

Participă doamna președinte Lokodi Edit Emoke, domnul vicepreședinte Emil Groza, Brânzaniuc Klara – director la Direcția de Sănătate Publică Mureș, Păltinean Bogdan, director – Spitalul Clinic Județean Mureș, Buicu Florin, director adjunct - Spitalul Clinic Județean Mureș, precum și medicii cabinetelor individuale din Ambulatoriul de specialitate nr 2 Tîrgu Mureș.

 

Centrul de Informare Europa – Mureș în colaborare cu clubul „ Și noi putem reuși” și „ Consorțiul pentru dezvoltare comunitar㔠organizează în data de 9 septembrie, ora 10:00 la Consiliul Județean Mureș, camera 19, în cadrul Forumului Rețelelor Civice și Profesionale, dezbaterea publică cu tema „ Responsabilitate civică, etică și moral creștină”.

 

 

Comisia Europeană lansează al treilea și ultimul Apel pentru Propuneri de proiecte în cadrul Fondului Europa 2004

În  atenția ONG din județul Mureș

 

Programul finanțează proiecte ce își propun să contribuie la sensibilizarea opiniei publice din România privind aderarea la UE și la creșterea transparenței acțiunilor UE în România. Organizațiile non profit înregistrate în România, Uniunea Europeană sau în țările candidate sunt invitate să propună proiecte pentru care se poate acorda finanțare nerambursabilă între 5000 și 50.000 Euro/proiect.

Proiectele propuse spre finanțare vor urmări cel puțin una din următoarele priorități:

-          aducerea informației europene cât mai aproape de interesele publicului, atât la nivel local cât și regional,

-          informație europeană specializată pentru interesele și cerințele organizațiilor profesionale,

-          o mai bună cunoaștere și înțelegere a aspectelor legate de Uniunea Europeană.

Bugetul prezentului apel, rămas disponibil după primele două apeluri de cereri de proiecte (cu termen limită februarie și mai 2004), nu depășește 300.000 Euro.

„ Nu ne-am așteptat ca bugetul inițial de 1.000.000 de Euro să nu fie contractat în urma a două apeluri de cereri de propuneri. Totuși, schimbarea procedurilor – și anume respingerea aplicațiilor incomplete – și faptul că multe proiecte nu au îndeplinit criteriile calitative au dus la necontractarea întregului buget inițial. Credem însă că există atât o nevoie clară de proiecte de informare cât și de capacitatea de a le derula. De aceea organizăm un al treilea și ultim apel în cadrul bugetului prevăzut pentru 2004 și sperăm ca bugetul rămas să finanțeze proiecte bune și durabile”, a declarat Giorgio Ficarelli, însărcinat cu Afaceri al Delegației Comisiei Europene.

Ghidul solicitantului este disponibil integral pentru consultare la Centrul de Informare al Comisiei Europene, Calea Victoriei nr 88, București, te/fax +21 315 34 70 și pe situl www.infoeuropa.ro

Termenul limită de depunere a propunerilor este de 1 octombrie 2004.

Ele trebuie trimise în plic sigilat, prin poșta înregistrată (recomandat sau cu confirmare de primire) curier sau livrate personal la următoarea adresă: Centrul de Informare al Comisiei Europene în România, Calea Victoriei 88, 010085 București