Din agenda Consiliului Județean Mureș

 

17 august 2004

Elaborat de: Chețan Livia

 

În data de 16 august a.c., la Consiliul Județean Mureș, au avut loc următoarele manifestări:

 

* S-a reunit Comisia de consultare a primarilor pentru a dezbate probleme legate de bugetul pe anul 2005. Au participat aleșii orașelor și municipiilor din județ, cu excepția dlui primar din Iernut. De asemenea au mai fost prezenți: reprezentanții Consiliului Județean – dna. Președinte Lokodi Edita Emőke și dl. director Bartha Iosif, reprezentantul prefecturii – dl. director Butariu Virgil, împuternicita Primarului municipiului Tîrgu Mureș – dna. Kiss Imola, dl. Savu Lucian, directorul Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș. Discuțiile s-au axat pe stabilirea principiilor și criteriilor care urmează să stea la baza repartizării bugetului pe localități.

 

* Atelierul de lucru asupra clusterului de prelucrarea a lemnului. Au participat reprezentanți ai Consiliului Județean: dl. Vicepreședinte Groza Emil, dnii consilieri județeni Szalkay Iosif și Chiorean Cornel, funcționari din aparatul propriu; precum și delegați ai Centrului Român de Politici Economice și ai ecoplus – Agenția de dezvoltare regională a Austriei Inferioare. Programul a inclus prezentarea de bune practici și schimburi de idei în dezvoltarea de clustere în țările membre ale Uniunii Europene și țările candidate, prezentarea posibililor parteneri într-un viitor proiect.

 

* S-a încheiat licitația electronică pentru produse din lapte și panificație pentru preșcolari și elevi din județul Mureș, la prețul de 7561.00 lei. Licitația a fost câștigată de SCIL Mureș SA.

Descriere: aprovizionarea cu produse lactate în ambalaje de 200 gr/unitate și produse de panificație în greutate de 80 gr/unitate și transport la destinatar.

Condiții de livrare: distribuția se va face zilnic, bisăptămânal sau săptămânal, conform schemei cadru și orarului întocmit la nivel județean. Distribuția alimentelor se va face numai de către persoane având cunoștințe de igiena alimentelor sau instruite în acest sens și având carnet de sănătate avizat.

 

Astăzi, 17 august 2004, dna Președinte Lokodi Edita Emőke va avea o întâlnire cu reprezentanți ai medicilor de la Policlinica numărul 2, pentru a discuta problema spațiilor pentru cabinete medicale de la această Policlinică. Această întâlnire urmărește rezolvarea pe cale amiabilă a comodatului spațiilor pentru medicii de specialitate și de familie.