Din agenda Consiliului Județean Mureș

 

16 august 2004

Elaborat de: Chețan Livia

 

Vineri, 13 august 2004, a avut loc la sediul Primăriei Orașului Ungheni o întâlnire cu proprietarii de terenuri din zona Aeroportului Tîrgu Mureș, în scopul soluționării unor probleme legate de continuarea executării lucrărilor de împrejmuire cu gard a Aeroportului Tîrgu Mureș. În ansamblu, proprietarii au fost de acord cu achiziționarea terenurilor lor de către Consiliul Județean, înțelegând faptul că extinderea Aeroportului, Parcul Industrial reprezintă obiective importante pentru județ, investiții care își vor dovedi utilitatea în timp. Din cei 37 proprietari s-a obținut acordul de la 33 de persoane, urmând ca săptămâna aceasta să se pronunțe și ceilalți patru proprietari. Reușindu-se ajungerea la un acord cu proprietarii de terenuri, s-a considerat că scopul reuniunii a fost atins.

 

La sfârșitul săptămânii trecute, doamna Lokodi Edita Emőke, Președintele Consiliul Județean Mureș, a participat la următoarele manifestări:

 

-          Sâmbătă, 14 august 2004, ora 11,00:

D-na Președinte s-a deplasat la Vețca, unde a participat la inaugurarea drumului județean DJ 134. În această localitate s-au terminat lucrările de amenajare și asfaltare a drumului menționat.

 

-          Duminică, 15 august 2004, ora 11,00:

D-na Președinte a participat la Sărbătoarea „Fiilor Satului”, organizată pentru prima oară în comuna Saschiz. Aici în fața bisericii evanghelice fortificate, s-au întâlnit români, sași, maghiari și rromi, fii ai satului din țară și străinătate. De-a lungul anilor, comunitatea sașilor a devenit tot mai mică, dar după 1989 fiii satului se întorc în fiecare an pe meleagurile natale. Astfel s-a ajuns la ideea organizării acestei Sărbători a satului Saschiz. Primă manifestare a avut un program cultural bogat: cântece și dansuri populare, o fanfară din Stuttgart, muzică ușoară.

 

Miercuri, 18 august a.c., la ora 10,00

Pentru a asigura aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniu, în vederea prevenirii distrugerilor cauzate de incendii, Consiliul Județean Mureș în colaborare cu Grupul de Pompieri „Horea” va organiza în data de 18.08.2004, ora 10 la sediul Consiliului județean (Sala mare de ședință) o instruire a primarilor și a personalului tehnic de la primării cu atribuții P.S.I. care  are certificat de competență, eliberat de Grupul de Pompieri „Horea” al județului Mureș.

 

Graficul ședințelor comisiilor de specialitate a suferit unele modificări. Iată programul final:

 

                    R O M Â N I A                                                                

                  JUDEȚUL MUREȘ                                                

              CONSILIUL JUDEȚEAN

     Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Serviciul Administrație Publică și Secretariat

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna august 2004

 

Nr.

crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

1

 

Comisia economico – financiară

·         19 august 2004,

 ora 12.00

Ø       Avizarea proiectelor de hotărâre privind:

·         Rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2004

·         Aprobarea Convenției de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureș pentru extinderea activității Dispeceratului Integrat de Urgență Tîrgu Mureș

Tcaciuc Ioana

 

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

·         6 august 2004,

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

·         18 august 2004,

ora 12.00

Ø       Avizarea proiectelor de hotărâre privind:

·         Actualizarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, ca organism consultativ cu atribuții de avizare, expertiză tehnică și consultanță

·         Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Conducta de aducțiune apă potabilă la stația de pompare „Sîngeorgiu de Mureș”

Ø       Stabilirea Programului de activitate pe trimestrul III 2004

 

Ø       Avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile deservite de sistemele de alimentare cu apă și de canalizare locale, ce fac parte din domeniul public al județului Mureș

 

Pojan Draga Camelia

3

Comisia de servicii publice

·         nestabilită data

 

Ø       Stabilirea Programului de activitate pe trimestrul III 2004

Milăr Ana

 

4

 

Comisia social-culturală

 

·          10 august 2004,

ora 14.00

 

 

 

 

 

·         24 august 2004,

ora 14.00

Ø       Scurtă prezentare a unor instituții de cultură de interes județean

Ø       Avizarea proiectelor de hotărâre privind:

·         Actualizarea componenței Comisiei Județene Anti-Sărăcie și Promovarea Incluziunii Sociale

·         Transformarea funcției publice de referent III asistent în inspector I asistent pe statul de funcții al Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului

 

Ø       Stabilirea Programului de activitate pe trimestrul III 2004

Ø       Invitați ai Cultului Eroilor pentru rezolvarea unei solicitări a acestora

Ø       Analiza unor adrese repartizate de conducerea Consiliului Județean Mureș

 
Gâlea Elena

Nr.

crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

 

·         6 august 2004,

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

·         19 august 2004,

 ora 10.00

 

 

Ø       Avizarea proiectelor de hotărâre privind:

·         Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș

·         Completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001, cu modificările ulterioare, cu imobilul situat în Tîrgu Mureș, Piața Trandafirilor nr.5

·         Desemnarea a 6 consilieri județeni care urmează să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

 

Ø       Avizarea proiectelor de hotărâre privind:

·         Aprobarea Caietului de sarcini și a redevenței privind concesionarea unui imobil pentru servicii publice de televiziune

·         Diminuarea suprafeței de teren aferentă Centrului de Plasament Sîncraiu de Mureș

·         Prelungirea contractului de concesiune încheiat cu S.C.”Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A.

 

Lefter Erika

 

6

 

 

 

 

Comisia de agricultură

·         2 august 2004,

ora 13.00

 

 

·         5 august 2004, ora 13.00

Ø       Analiza expozițiilor de animale din județ, organizate confom Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2004 

Ø       Stabilirea Programului de activitate pe trimestrul III 2004

 

Ø       Organizarea și funcționarea stațiunilor și punctelor comunale de montă

                                            Invitat: d-l Suba Koloman – O.R.S.A. Mureș

 

 
Moldovan    Cristina

 

 

  Î N T O C M I T

                                                                                            Feier Olimpia