Din agenda Consiliului Județean Mureș

 

27 iulie 2004

Elaborat de: Chețan Livia

 

 

În data de 23 iulie a.c. a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentații Consiliului Județean Mureș - d-na Președinte Lokodi Edita Emőke, d-l Vicepreședinte Alexandru Frătean, și S.C. Geiger România S.R.L. și I.P.F. Consulting S.R.L. Întâlnirea a avut loc pe platforma Parcului Industrial Vidrasău, Mureș în scopul analizării la fața locului a stadiului executării lucrărilor la acest proiect. În urma discuțiilor au fost punctate acțiunile necesare a fi efectuate în perioada imediat următoare pentru a asigura buna desfășurare a activității constructorului. Aceste acțiuni au fost analizate apoi în 26 iulie a.c. cu specialiști ai Consiliului Județean, într-o ședință operativă prezidată de U.I.P. (Unitatea de Implementare a Proiectului) și condusă de d-l. Vicepreședinte Alexandru Frătean, stabilindu-se responsabilitățile și termenele pentru aceste acțiuni.

 

Luni, 26 iulie a.c., la Consiliul Judetean Mureș a fost analizată starea drumurilor din localitatea Eremitu. O comisie s-a deplasat la fața locului și a făcut următoarele constatări:

Sunt necesare lucrări de întreținere a suprafețelor, tratamente bituminoase, covor asfaltic, reciclare, tăiere acostamente, în valoare de cca. 20 miliarde lei pentru sectoarele de drum:

-          drumul județean D.J. 153.A. Ernei – Eremitu, de la kilometrul 0+000 km. până la km. 26+200

-          drumul județean D.J. 153 Eremitu – Câmpul Cetății de la km. 19+600 km. până la km. 23+700

-          drumul județean D.J. 153 Câmpul Cetății – Sovata de la km. 23+700 km. până la km. 34+000.

 

 

Astăzi, 27 iulie 2004, va avea loc, la ora 14,00,  ședința Comisiei economico-financiare a Consiliului Județean, pentru avizarea unor proiecte de hotărâri.

 

Joi, 29 iulie 2004, de la ora 9,00,  d-na Președinte Lokodi Edita Emőke va participa, la București, la o întâlnire cu președinții consiliilor județene, în vederea analizării problemelor curente ale administrației publice locale. La întâlnire vor participa miniștri, secretari de stat, precum și specialiști în principalele domenii de interes pentru administrația publică.

De asemenea, în agenda Președintelui Consiliului Județean este prevăzută o întâlnire de lucru cu Primul Ministru al României, d-l Adrian Năstase, precum și cu alți membri ai Guvernului.

În după-amiaza aceleiași zile, începând cu ora 15,00, d-na Președinte va participa la Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, ce se va desfășura la Snagov. Pe ordinea zi cuprinde: prezentarea Raportului de activitate pe perioada 1.07.2003-1.07.2004; prezentarea situației financiare și de patrimoniu, stabilirea măsurilor pentru lichidarea restanțelor și plata cotizațiilor pe anul în curs; propuneri de modificare a statutului UNCJR; alegerea Președintelui și a Colegiului de Conducere a UCJR, constituirea Comisiilor de lucru pe domenii de activitate; propuneri pentru programul de activitate al UNCJR pentru perioada imediat următoare; diverse.

 

 

            CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Direcția Tehnică Drumuri, Poduri

            Județene și Investiții

 

INFORMARE

cu lucrări executate în perioada 19.07 - 26.07.2004

pe drumurile județene și comunale

 

I.                     Lucrări de tratamente bituminoase terminate, în valoare totală de 742,5 milioane lei executate pe:

 

- DJ 135 Tg.Mureș-Miercurea Niraj                                        1,5 km

pe raza com. Livezeni - poz. km   3+700 - 4+200

                                                       8+340 - 9+340

și între loc.Sînișor și Lăureni, poz.km 10+000 - 11+500     1,5 km            

Total      3,0 km

 

II.      Completări cu plombări în vederea executării lucrărilor de

tratamente bituminoase pe  următoarele drumuri județene:

 

-          DJ 151B Ungheni-Cerghid  între km  0 + 000 - 0 + 800    

                    pe raza loc. Ungheni pe un sector de                           0,8 km

  

                        -   DJ 152A Tg.Mureș-Band-Iernut  între km  1+000 - 2+000                                

                             pe raza com. Sîncraiu de Mureș pe un sector de             1 km

respectiv între km 23+000 - 25+000 între loc. Band și

Căpușu de Cîmpie pe un sector de                                       2 km                                                                                          

 

III.                   Lucrări de covoare bituminoase terminate, în valoare totală de

3,0 miliarde lei pe:

-          DJ 151A Șăulia-Band pe raza com.Șăulia de Cîmpie

poz. km  3+860 - 4+860                                                  1 km

-          DJ 154A Reghin-Rușii Munți pe raza com. Aluniș,

 poz. km.  16+400 - 17+400                                                 1 km                       

 

IV.                Lucrări de întreținere drumuri pietruite pe:

- DC 139   DJ 152-Culpiu și DC 144 Săbed-Bozed în lungime

de 4,22 km pe raza com.Ceuașu de Cîmpie, în valoare de  

1 miliard lei.

 

 

                        DIRECTOR                                                   INTOCMIT

 

               ing. Bochiș Nicoleta                                            Oarga Marieta