Din agenda Consiliului Județean Mureș

 

22 iulie 2004

Elaborat de: Chețan Livia

 

 

În perioada 22-24 iulie a.c., șeful Serviciului Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, Programe-Prognoze, d-l Valer Bățaga, va participa la Simpozionul cu tema „Casele familiale - rolul acestora în educația și formarea profesională a copiilor”, ce va avea loc în județul Bistrița. Manifestarea e prilejuită de evaluarea impactului pe care l-a avut implementarea Programului PHARE „Copiii mai întâi” în județul Mureș”.

 

În data de 23 iulie a.c. un delegat al Consiliului Județean va participa, la sediul Agenției de Dezvoltare CENTRU din Alba-Iulia, la o întâlnire cu reprezentanții județelor din regiunea CENTRU și ai Agenției de Dezvoltare Regională, la care va fi analizat procesul de elaborare a documentelor regionale de programare, care vor sta la baza elaborării Programului Operațional Regional pentru 2007-2013. Acțiunea este deosebit de importantă deoarece aceste documente sunt necesare accesării fondurilor structurale odată cu aderarea României la Uniunea Europeană.