Din agenda Consiliului Județean Mureș

 

21 iulie 2004

Elaborat de: Chețan Livia

 

 

În data de 21 iulie a.c., ora 10.00, a avut loc prima ședință a Comisiei Consultative a județului Mureș, după alegerile locale. Au participat: D-na Președinte a Consiliului Județean, Lokodi Edita, d-l. Subprefect Burkardt Arpad, d-l secretar general Togănel Ioan, d-l secretar general Ferenczi Petru, aleșii locali din județul Mureș. În cadrul ședinței au fost prezentate materiale privind: formele de sprijin acordate producătorilor agricoli în anul 2004 și promovarea măsurii 3.1. „Investiții în exploatațiile agricole” și a măsurii 3.4. „Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative” din cadrul Programului SAPARD; stadiul aplicării Programului SAPARD în județul Mureș; informare privind continuarea lucrărilor de gospodărire a apelor în județul Mureș; informare privind eficiența programelor de control, identificarea fenomenului de muncă fără forme legale. De asemenea, d-l. chestor Cotoară a prezentat Starea infracțiunilor înregistrate în județul Mureș în semestrul I al anului curent.

D-na Președinte Lokodi Edita, a atras atenția aleșilor prezenți la reuniune asupra posibilității lansării, în a doua jumătate a lunii iulie 2004, Schemei de finanțare pentru proiecte mari de infrastructură regională, din cadrul programului multi-anual PHARE 2004-2006. Programul se adresează autorităților publice locale sau regionale sau asociațiilor de autorități publice locale. A fost de asemenea prezentat un alt program PHARE destinat administrației publice pentru proiecte mici, prin care sunt finanțate proiecte pentru organizarea de seminarii și achiziționarea de tehnică de calcul. S-a evidențiat și faptul că Serviciul de specialitate din cadrul Consiliului Județean este pregătit să acorde asistență consiliilor locale pentru elaborarea de proiecte pentru programele menționate.

În încheierea ședinței au avut loc discuții pe următoarele probleme: executarea lucrărilor de reparații și igienizare la școli și grădinițe până la 1 septembrie 2004, executarea lucrărilor de reparații, întreținere drumuri, poduri, podețe locale, preîntâmpinare inundațiilor, asigurarea condițiilor de păstrare  pentru Programul „Laptele și cornul”, alimentarea cu apă la sate, diverse probleme organizatorice privind activitatea consiliilor locale.

 

La sediul Consiliului Județean a avut loc de asemenea o întâlnire cu reprezentanți ai Centrului Român de Politici Europene din București și coordonatori ai Proiectului INCLUD din Austria: d-l. Fritz Ohler (Techonopolis) și d-na Barbara Fuchs (Ecoplus). Tema întâlnirii a fost identificarea posibilităților de colaborare în cadrul programului INTERREG, cu proiectul unui pachet de lucru pentru studiu de fezabilitate al unui centru de servicii cluster în județul Mureș. Conceptul de cluster presupune colaborarea, la nivel regional, a întreprinderilor mici și mijlocii într-un anumit sector de activitate, având ca finalitate dezvoltarea economică, bunăstarea populației din zona considerată. Pentru realizarea unui cluster de succes este necesară interacțiunea dintre actorii economici și mediul instituțional. Analizând potențialul economic, tradiția prelucrării lemnului în județul Mureș, tradiție care se regăsește și în partea inferioară a Austriei, a fost considerat relevant înființarea unui cluster de prelucrare a lemnului și mobilă  în județul nostru. În prima fază se urmărește stabilirea unui prim contact între potențialii parteneri, motiv pentru care au fost prezentate, la întâlnire, pe de o parte, misiunea INCLUD în Tîrgu Mureș și atribuțiile Consiliului Județean Mureș, pe de altă parte. Urmează ca în luna august să aibă loc cea de a doua misiune în județul Mureș, care se va concretiza într-un atelier de lucru pe tema principiilor de bună practică în domeniul clusterelor și se vor stabili de asemenea contacte cu companii și instituții din județul Mureș pentru implicarea acestora în proiect. În viitorul apropiat va fi stabilit un program concret de lucru și va fi constituită o echipă de lucru la nivelul Consiliului Județean, care împreună cu ceilalți parteneri, va contribui la elaborarea și promovarea proiectului.

 

            În programul de audiențe al d-nei Președinte Lokodi Edita, au fost primiți: reprezentați ai asociației Euro Trans Atlantic, care au solicitat sprijinul autorităților administrației publice județene pentru soluționarea următoarelor probleme: derularea unor programe pentru sprijinirea tinerilor care au fost instituționalizați, repartizarea unui spațiu adecvat asociației, încheierea de parteneriate cu instituțiile cu atribuții în domeniul protecției sociale, edificarea unor centre sociale în Tîrgu Mureș pentru acești tineri, asistență juridică la întocmirea documentelor. D-na Președinte, în urma analizei situației, a propus colaborarea cu alte organizații sau fundații cu activități similare, acordarea de către Consiliul Județean a asistenței juridice necesare, contactarea Direcției generale pentru protecția drepturilor Copilului Mureș și Primăriei Tîrgu Mureș.

La o altă solicitare privind serviciile publice de sănătate, d-na Președinte a propus petentei contactarea instituției abilitate pentru rezolvarea problemei în cauză.